Wat wordt bedoeld met adaptief?

Wat wordt bedoeld met adaptief?

Je hebt gezocht op het woord: adaptief. adap·tief (bijvoeglijk naamwoord) 1zich aanpassend: (computer) adaptief ontwerp methode van ontwerpen waarbij een toepassing zich aanpast aan de locatie, het surfgedrag van de gebruiker enz.

Wat is adaptief werken?

Doel van adaptief onderwijs is onder meer: De leerling te laten leren door informatie dusdanig aan te bieden dat het bij de leerling past met als visie dat de leerling beter leert als de leerstof op de leerling is afgestemd en op zo’n manier wordt aangeboden dat het de interesse van de leerling heeft.

Wat is adaptief leren?

Adaptief onderwijs gaat uit van de verschillen tussen kinderen en stemt het onderwijs af op de behoefte van de leerlingen. De visie erachter is dat kinderen beter leren als de leerstof op de interesses van de leerlingen is afgestemd. Adaptief onderwijs wil afwisseling in de lessen en meer aandacht voor samenwerken.

Wat zijn adaptieve vaardigheden?

Onder adaptieve vaardigheden vallen: Conceptuele vaardigheden, zoals kunnen lezen, schrijven en rekenen. Sociale vaardigheden, zoals communicatieve vaardigheden en het oplossen van sociale problemen. Praktische vaardigheden, zoals persoonlijke verzorging en gebruik maken van openbaar vervoer.

Wat is het verschil tussen ego en OGO?

OGO staat voor OntwikkelingsGericht Onderwijs. Kinderen ontwikkelen zich pas optimaal als ze goed in hun vel zitten, zelfvertrouwen hebben en nieuwsgierig zijn. Als leerkracht moet je uitdagende en afwisselende activiteiten aanbieden. EGO is ErvaringsGericht Onderwijs.

Wat kun je met een IQ van 50?

Uitvoeren van de persoonlijke verzorging, huishoudelijke taken en bepaalde banen is mogelijk maar er is meer tijd nodig om hierin zelfstandig te worden. Aanzienlijke ondersteuning kan nodig zijn om te kunnen voldoen aan de sociale verwachtingen, werkgerelateerde zaken zoals planning, vervoer, gezondheid en geldbeheer.

Wat is een IQ van 60?

Van zwakbegaafdheid wordt gesproken als een persoon een IQ heeft van tussen de 70 en 85. Iemand die zwakbegaafd is heeft meer moeite met leren en heeft een vertraagde ontwikkeling. Het begrip zwakbegaafdheid is een andere term voor laagbegaafdheid of voor minder dan gemiddeld begaafd.

Wat is het CAR model?

Werk je in het onderwijs dan ken je ongetwijfeld het hieraan gerelateerde CAR-model. Een model waarin competentie, autonomie en relatie staan voor de drie psychologische basisbehoeften voor de ontwikkeling en motivatie van de student.

Wat is adaptief rekenen?

Iedere leerling is uniek Iedereen leert op zijn eigen manier. Met SmartRekenen gaan alle leerlingen adaptief rekenen. Leerlingen krijgen altijd een passend advies over welke lesstof op dit moment belangrijk is maar SmartRekenen geeft ook keuzevrijheid. Kan een leerling goed zelfstandig werken?

Waarom is autonomie zo belangrijk?

Het principe van respect voor autonomie betekent dat je als arts respect hebt voor iemands opvattingen, keuzes en leefwijze. Respect voor autonomie is belangrijk, omdat mensen zonder dwang van anderen beslissingen moeten kunnen nemen over welke zorg zij wel en niet willen.