Wat wordt er voorgelezen op Prinsjesdag?

Wat wordt er voorgelezen op Prinsjesdag?

Prinsjesdag is een jaarlijkse Nederlandse traditie op de derde dinsdag van september. Na een ceremoniële rijtoer door Den Haag spreekt het staatshoofd in een verenigde vergadering van de Staten-Generaal de troonrede uit. Na terugkomst op Paleis Noordeinde is er de zogenoemde balkonscène.

Waarin rijdt de Koning op Prinsjesdag?

Op Prinsjesdag 2022 rijdt de Koning met de Glazen Koets naar de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Daar spreekt hij de Troonrede uit. Zo opent hij het nieuwe werkjaar van de Eerste Kamer en de Tweede Kamer.

Wie schrijft de tekst van de troonrede?

Totstandkoming. De troonrede wordt in hoofdzaak geschreven door de ministers en wordt uitgesproken onder politieke verantwoordelijkheid van het kabinet. Dit is het geval sinds de grondwetsherziening van 1848, waarbij de ministers verantwoordelijk werden voor al het doen en laten van de Koning.

Hoe komen ze aan de naam Prinsjesdag?

De naam. De naam ‘Prinsjesdag’ stamt al uit de achttiende eeuw. Het komt van de viering van verjaardagen van leden van de stadhouderlijke familie. ‘Prinsjes’ slaat hierbij op de kinderen van de oranjegezinden die bij zulke gelegenheden feestelijk gekleed waren.

Welk kledingstuk hoort typisch bij Prinsjesdag?

Een jacquet hoort bij Prinsjesdag Traditiegetrouw verschijnen mannelijke politici in een jacquet op Prinsjesdag. Ook Zijne Majesteit Koning Willem Alexander en Prins Constantijn dragen een jacquet met een grijs vest en bijpassende stropdas.

Wie zitten er allemaal in de Ridderzaal?

De zaal biedt ruimte aan maximaal 850 personen. Sedert 1904 wordt in de Ridderzaal jaarlijks een Verenigde Vergadering der Staten-Generaal gehouden waarin de koning(in) de troonrede uitspreekt.

Kan je Prinsjesdag bijwonen?

Op Prinsjesdag kunt u langs de route van de Glazen Koets staan om de Koninklijke stoet te bekijken. De route wordt met hekken afgezet en er gelden extra verkeersmaatregelen. Een aantal belangstellenden kan het uitspreken van de Troonrede in de Koninklijke Schouwburg bijwonen.

Hoeveel paarden Prinsjesdag?

Vanwege een grote verbouwing van het Binnenhof gaat de Koninklijke Stoet niet naar de Ridderzaal maar vanaf 2022 naar de Koninklijke Schouwburg. Op weg naar de Koninklijke Schouwburg zit de koning met de koningin in een koets, getrokken door 8 paarden. Ook de kroonprinses rijdt mee in de stoet.

Waarom heet de opening van het parlementair jaar Prinsjesdag?

De dag was in de patriottentijd een demonstratie van Oranje- en prinsgezindheid. Vanzelfsprekend kreeg de verjaardag van Willem V de naam Prinsjesdag mee. In de 19e eeuw werd Prinsjesdag steeds vaker gebruikt als naam voor de dag van de plechtige opening van de zitting der Staten-Generaal.

Wie schrijft de toespraak van de Koning?

De minister-president legt de voorlopige tekst van de Troonrede eind augustus voor aan de ministerraad. De minister-president bespreekt de tekst ook met de Koning. Tijdens de laatste ministerraad voor Prinsjesdag wordt de Troonrede definitief vastgesteld.