WAT ZEGT een Cito-score in groep 3?

WAT ZEGT een Cito-score in groep 3?

Cito-toetsscores groep 3 Bij de indeling met de cijfers I t/m V wordt uitgegaan van 5 groepen van 20%. Cito zet de score van jouw kind af tegen de scores van alle kinderen in Nederland. Als jouw kind een A scoort, hoort het bij de 25% hoogst scorende kinderen in Nederland.

Welke Cito-toetsen in groep 3?

In groep 3 wordt rekenen afgenomen. Echter, wordt het Rekenen-Wiskunde genoemd. Daarbij zijn er toetsen die het leren lezen toetsen. Dit zijn de DMT (drie-minuten toets) en de Avi-toets.