Wat zijn alle bezittelijk voornaamwoorden?

Wat zijn alle bezittelijk voornaamwoorden?

Bezittelijke voornaamwoorden zijn woorden als mijn, jouw, zijn, haar en ons, die een relatie van bezit of herkomst uitdrukken tussen een persoon of zaak en een zelfstandig naamwoord: mijn auto, haar vader. Bezittelijke voornaamwoorden kunnen bijvoeglijk en zelfstandig worden gebruikt.

Is je een bezittelijk voornaamwoord?

Als bezittelijk voornaamwoord van de tweede persoon enkelvoud kan zowel de volle vorm jouw als de gereduceerde vorm je gebruikt worden. Jouw is nadrukkelijker dan je. Als er geen speciale nadruk nodig is, wordt in de praktijk vaker voor je dan voor jouw gekozen.

Hoe werkt de bezittelijk voornaamwoord?

Het bezittelijk voornaamwoord geeft aan van wie of wat iets is. Als je bijvoorbeeld zegt: “Dat is zijn fiets”, vertelt het woord ‘zijn’ van wie de fiets is. Let op: Eigennamen en zelfstandige naamwoorden zijn géén bezittelijke voornaamwoorden. Het gaat altijd om woorden als ‘mijn’, ‘jouw’, ‘zijn’ of ‘haar’.

Wat is het verschil tussen een persoonlijk en een bezittelijk voornaamwoord?

Een persoonlijk voornaamwoord is een woord dat (meestal) verwijst naar een levend wezen (persoonlijk). Een bezittelijk voornaamwoord is een woord dat een relatie aangeeft tussen een zelfstandig naamwoord en een persoon, dier of instantie (bezittelijk). Persoon Ond. vorm Niet-ond.

Hoe vind je het bezittelijk voornaamwoord in een zin?

Het bezittelijk voornaamwoord staat bijna altijd voor een zelfstandig naamwoord. Het zelfstandig naamwoord is dan van iemand. Van wie is het? Die appel is van mij.

Is het me moeder of mijn moeder?

Het kan wel een persoonlijk of wederkerend voornaamwoord zijn: ‘de leraar vroeg ME of ik ME verveeld had tijdens het maken van MIJN proefwerk’. Dat mooie woordje ‘mijn’ is het enige bezittelijk voornaamwoord dat aangeeft dat iets echt van mij is. En als ‘mijn’ jou te lang is mag je ook ‘m’n’ schrijven.

Is haar een bezittelijk voornaamwoord?

We gebruiken het bezittelijk voornaamwoord haar om naar vrouwelijke woorden te verwijzen (de regering en haar standpunt) en het bezittelijk voornaamwoord zijn om naar mannelijke en onzijdige woorden te verwijzen (de koning en zijn besluit, het comité en zijn rapport).

Is hun een bezittelijk voornaamwoord?

Bezittelijke voornaamwoorden zijn woorden als hun, haar, zijn, mijn, jouw en ons. Ze geven een bezitsrelatie aan tussen een persoon en een zelfstandig naamwoord.

Is jullie een bezittelijk voornaamwoord?

Als bezittelijk voornaamwoord van de tweede persoon meervoud kan zowel de volle vorm jullie als de gereduceerde vorm je gebruikt worden. (1) Jullie zijn zelf verantwoordelijk voor jullie / je spullen. (2) Jongens, ruim jullie / je speelgoed eens op.

Hoe weet je of het Mein of Meine is?

Je gebruikt ‘mein’ als het woord mannelijk is en ‘meine’ als het vrouwelijk is.