Wat zijn coöperatieve leerstrategieën?

Wat zijn coöperatieve leerstrategieën?

Bij Coöperatieve Leerstrategieën werken leerlingen in gemengde groepjes. Tijdens de TeamBouwers le- ren de leerlingen elkaar goed kennen en krijgen ze waardering voor elkaar. Ze debatteren met elkaar en discussiëren over elkaars standpunten.

Wat is een interactieve werkvormen?

Bij interactieve werkvormen kunnen meer leerlingen tegelijk actief aan de slag. Ze komen ook makkelijker en vaker zelf aan het woord. Wanneer leerlingen samen een uitdagende vraagstelling moeten oplossen gaan ze spontaan met elkaar aan de praat.

Hoeveel cooperatieve werkvormen zijn er?

Wanneer kinderen samenwerken, zijn ze actief bezig. De kinderen werken samen aan een opdracht en helpen elkaar om deze opdracht goed uit te voeren. De kinderen leren op deze manier niet alleen van de leerkracht, maar ook van elkaar. Er zijn 17 coöperatieve werkvormen.

Hoeveel didactische structuren zijn er?

Didactische structuren Er zijn meer dan 200 Coöperatieve Structuren, maar al bij het inzetten van twee of drie structuren kun je een enorm positief verschil zien.

Wat betekent coöperatief zijn?

Coöperatief betekent: gericht op samenwerking, welwillend, je wilt graag samenwerken of meewerken. Het gaat erom dat je probeert in de belangen van de anderen of in een gezamenlijk doel te voorzien.

Welke werkvorm is knutselen?

Didactische werkvorm: de opdrachtvorm Bij rekenen werken leerlingen uit een werkboek, en bij knutselen geef je bijvoorbeeld de opdracht om een bloem te vouwen.

Wat is een activerende werkvormen?

Activerende werkvormen zetten studenten actief aan het werk met de studiestof, waarbij ze academische vaardigheden ontwikkelen en waar- bij gebruik gemaakt wordt van situaties uit de praktijk. Deze werk- vormen prikkelen studenten om actief aan het werk te gaan met kennis.

Hoe activeer je leerlingen?

Maak leerdoelen expliciet. Vertel leerlingen waar ze de komende tijd mee bezig zullen zijn. Activeer voorkennis. Pas nieuwe kennis toe en stimuleer verbeeldingskracht. Stel het leerproces centraal. Creëer een veilige omgeving.

Waarom werkvormen in de klas?

Het gebruiken van een werkvorm kan verschillende doelen hebben: als energizer of starter, om voorkennis te activeren, op een prettige en actieve manier het echte leerwerk doen, op een actieve wijze de leerstof verwerken en/of toepassen, om aan het eind van een les na te gaan wat er geleerd is, om samen te vatten etc.

Hoe laat je leerlingen samenwerken?

Stel als leraar de groepjes samen. Op die manier houd je betere controle over het leerproces. Wissel de groepssamenstelling regelmatig. Zo stimuleer je samenwerking tussen verschillende kinderen. Houd rekening met niveauverschillen van leerlingen . Laat de leerlingen een teamnaam verzinnen.