Wat zijn de 21 eeuwse vaardigheden?

Wat zijn de 21 eeuwse vaardigheden?

Het gaat bijvoorbeeld om vaardigheden als kritisch denken, creatief denken, probleem oplossen, ict-basisvaardigheden, informatievaardigheden, computational thinking en mediawijsheid.

Wat zijn de 21e vaardigheden?

communiceren. creatief denken en handelen. kritisch denken. probleemoplossend denken en handelen. samenwerken. sociale en culturele vaardigheden . zelfregulering. bronnen.

Wat zijn 21e eeuwse vaardigheden BSO?

Hierin staat concreet geformuleerd welke vaardigheden kinderen in de kinderopvang leren die zij nodig hebben in de 21e eeuw. Denk hierbij aan zelfregulering, creativiteit, samenwerken met mensen van verschillende achtergronden, communiceren, probleemoplossend werken, kritisch denken en digitale geletterdheid.

Welke eeuw leven we in 2021?

Wij leven nu in de 21e eeuw. Deze eeuw loopt van 2001 tot en met 2100. Een nieuwe eeuw begint bij een jaartal dat eindigt op 01 en eindigt op een jaartal dat eindigt op 00 (bijvoorbeeld 1801 tot en met 1900).

Wat houd zelfregulering in?

Zelfregulering houdt in: zelfstandig handelen en daarvoor verantwoordelijkheid nemen in de context van een bepaalde situatie/omgeving, rekening houdend met de eigen capaciteiten. Het gaat om het heft in handen nemen en niet klakkeloos aanwijzingen of voorschriften volgen.

Wat zijn culturele vaardigheden?

Bij sociale en culturele vaardigheden gaat het om het effectief kunnen leren, werken en leven met mensen van verschillende etnische, sociale en culturele achtergronden.

Wat valt er onder ICT basisvaardigheden?

Ict-basisvaardigheden zijn de kennis en vaardigheden die nodig zijn om de werking van computers en netwerken te begrijpen, om te kunnen omgaan met verschillende soorten technologieën en om de bediening, de mogelijkheden en de beperkingen van technologie te begrijpen.

Waarom moeten kinderen leren samenwerken?

Meer dan alleen samenwerken. Samenwerkend leren laat niet alleen resultaten zien in de sociale ontwikkeling van kinderen, maar heeft als voornaamste doel om de cognitieve ontwikkeling te stimuleren. Alle kinderen zijn namelijk actief bezig met de leerstof, leerlingen praten met elkaar en passen taal direct toe.

Wat zijn de 7 competenties?

Interpersoonlijke competenties . Pedagogische competenties . Vakinhoudelijke en didactische competenties . Organisatorische competenties . Competenties in het samenwerken met collega’s. Competenties in het samenwerken met de omgeving. Competenties in reflecteren en ontwikkelen.

Wat is je grootste zwakte?

Wat is jouw grootste zwakte of wat zijn jouw slechte eigenschappen? Bij het noemen van je zwaktes moet je iets tactvoller te werk gaan. Zeg bijvoorbeeld niet dat je een ongelooflijke hork bent of dat je absoluut niet met mensen kan omgaan.