Wat zijn de 21st century skills?

Wat zijn de 21st century skills?

Het gaat bijvoorbeeld om vaardigheden als kritisch denken, creatief denken, probleem oplossen, ict-basisvaardigheden, informatievaardigheden, computational thinking en mediawijsheid.

Welke skills zijn er?

Feedback geven en ontvangen. Feedback durven geven, en dit op een respectvolle manier doen. Luisteren. Lichaamstaal. Presenteren. Algemene communicatieve vaardigheden. Proactiviteit. Oplossingsgericht denken. Creativiteit.

Wat zijn goede skills?

Oplossingsgericht. Flexibel. Communicatief vaardig. Samenwerken. Creatief. Leiddinggeven & organiseren. Time management. Doorzettingsvermogen.

Wat zijn de belangrijkste soft skills?

Bereidheid om te leren. Bereidheid om te leren staat bovenaan de soft skills lijst. Klantgerichtheid. Aanpassingsvermogen. Interpersoonlijke en communicatieve vaardigheden. Organisatorische vaardigheden.

Wat zijn de 8 competenties?

Probleemoplossend denken. Computers nemen veel processen over. Samenwerkend vermogen. Sociale intelligentie. Creativiteit. Computational thinking. Inzicht in nieuwe media. Multidisciplinair. Efficiënte informatieverwerking.

Wat zijn de 9 competenties?

Ondernemend – lef – onafhankelijkheid – zelfstandigheid. Georganiseerd – plannen – organiseren – controleren – prioriteiten stellen. Doorzetter – prestatiedrang – vastbijten – kritisch – oog voor detail. Creatief – analytisch – verbanden leggen – oplossingsgericht – initiatiefrijk.

Hoe stimuleer je zelfregulatie?

Zelfregulatie kun je ook op kleine schaal stimuleren Je doet dit als docent voor door hardop te denken en ook het hardop denken bij leerlingen te stimuleren. Dit hardop denken kun je stimuleren door er een interactief proces van te maken, dit zorgt voor een groter effect (Callan et al., 2016).

Wat is cognitieve zelfregulatie?

Zelfregulatie is een breed begrip dat betrekking heeft op zowel cognitieve vaardigheden als op gedrag. Deze vaardigheden stellen ons in staat om onze eigen emoties, impulsen en gedrag aan te passen en vervolgens doelgerichte acties uit te voeren.

Waarom is zelfregulerend leren belangrijk?

Zelfregulerend leren Het kind leert zelf doelen te stellen, initiatief en verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen leerproces, zelfregulering is daarmee het vermogen om een taak doelgericht te kunnen doen en verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen handelen. Zelfregulering is één van de 21e eeuwse vaardigheden.

Welke activerende werkvormen zijn er?

1 Denken-Delen-Uitwisselen. 1 De leerlingen krijgen een vraag, som of probleem van de docent en krijgen enige tijd om hierover na te denken. 2 Expertgroepjes. 3 Groepsrollen. 4 Kleurentest. 5 Zinnen afmaken. 6 Something to ponder about. 7 Zoek de fout. 8 Vraag en antwoordslang.