Wat zijn de 3 Tekstdoelen?

Wat zijn de 3 Tekstdoelen?

Je spreekt van amuseren als een tekst de lezers wil vermaken. Als een tekst de lezers iets wil vertellen, spreek je van een informatieve tekst of van informeren. Een tekst heeft als doel overtuigen als de schrijver wil dat de lezer de mening van de schrijver overneemt.

Welke Schrijfdoelen zijn er?

Amuseren: je wilt de lezer vermaken. Bijvoorbeeld met een gedicht, een roman of een liedtekst. Informeren: je wilt de lezer ergens van op de hoogte brengen. Opiniëren: je geeft jouw mening. Overtuigen: je wilt jouw lezer overtuigen. Activeren: je wilt jouw lezer aanzetten tot actie.

Wat is een tekst typen?

De term teksttype wordt aangewend om een groep teksten aan te duiden, zowel literaire als niet-literaire, die bepaalde specifieke kenmerken gemeen hebben. Op basis van een aantal indelingscriteria maakt men een classificatie die de differentiërende tekstkenmerken van elk type in kaart wil brengen.

Wat is het Tekstdoel van een beschouwing?

Een speciale vorm van informeren is beschouwen/opiniëren. In een beschouwing wordt een onderwerp op verschillende manieren bekeken. Welke meningen zijn erover, wat voor een oplossingen zijn er, wat zijn de voor- en nadelen van de oplossingen?

Wat voor soort tekst is een betoog?

In een betogende tekst wil de schrijver dat jij zijn standpunt gaat delen. Hij zal argumenten voor zijn standpunt geven. Bijvoorbeeld dat Zwarte Piet wel of niet moet blijven in zijn huidige verschijningsvorm. Als een schrijver wil dat je iets gaat doen, spreken we van activeren.

Wat is een voorbeeld van een overtuigende tekst?

Overtuigende teksten (persuasief) Jij haalt hem over iets te doen of juist te laten met zijn nieuwe kennis. Alles draait er nu om dat je lezer actie onderneemt. Bijvoorbeeld: De lezer heeft iets gelezen over een nieuw type tent (informatie) en dat lijkt hem wel wat (opinie).

Wat voor Tekstsoort is een column?

Een column is een met regelmaat verschijnend, kort stukje proza van een bepaalde auteur (de columnist). Vaak wordt een column in een krant of tijdschrift gepubliceerd, maar ook gesproken columns op radio of televisie, of publicatie op internet komen voor.

Hoe herken je een activerende tekst?

De hoofdgedachte van een activerende tekst is ook een mening. Als een schrijver zijn lezers wil overhalen om iets te doen, zal hij eerst moeten overtuigen. Ook activerende teksten bevatten dus argumenten. Verder herken je activerende teksten vaak aan het taalgebruik: de gebiedende wijs komt er vaak in voor.

Wat is een narratieve tekst?

Een verhalende tekst of narratieve tekst (Lat narrare = vertellen) is een tekst met een betekenisvolle dosis narrativiteit. Dat betekent o.m. dat een vertellende instantie, gewoonlijk aangeduid als de verteller, verslag uitbrengt over een gebeurde geschiedenis, die historisch of verzonnen is.

Wat is de structuur van een tekst?

Een tekststructuur is een vorm die je tekst scanbaar maakt. Als de lezer alleen even snel over je tekst heen zou scannen, zou dankzij de structuur duidelijk moeten zijn waar de tekst over gaat. Dat krijg je voor elkaar door bijvoorbeeld een duidelijke kop en tussenkopjes.