Wat zijn de beste woorden voor galgje?

Wat zijn de beste woorden voor galgje?

jazz. score. etui. cactus. liquidatie. oase. junior. curry.

Wat is het moeilijkste woord?

‘Meteorologisch’ is het moeilijkste Nederlandse woord om uit te spreken woord. Uit een lijst van tien moeilijke woorden konden mensen het moeilijkste woord kiezen. Ook defibrilleren en bavarois kregen veel stemmen. Meteorologisch betekent weerkundig.

Wat zijn moeilijke Nederlandse woorden?

meteorologisch. defibrilleren. bavarois. uil. aluminium. munitie. cholesterol. identiteit.

Wat zijn lange woorden?

Door verschillende zelfstandige naamwoorden achter elkaar te plakken ontstaan deze samenstellingen. Men spreekt van een lang woord als het woord 6 of meer lettergrepen telt.

Wat is het langste woord in de wereld?

Een Engels woord van 189.819 letters Het langste woord ter wereld is deze Engelse term: “methionylthreonylthreonyl(…) isoleucine”. Deze term, die niet minder dan 189.819 letters telt, is de scheikundige benaming voor het grootste eiwit: titine.

Wat is het langste woord in Nederland?

Het langste ‘officiële’ woord in de Nederlandse taal is: aansprakelijkheidswaardevaststellingsveranderingen (50 letters). Het tweede langste woord in de Nederlandse taal is het enkelvoud van het langste woord en bestaat uit 48 letters.

Wat is een Hippopotomonstrosesquippedaliofobie?

Angst voor lange woorden: Hippopotomonstrosesquippedaliofobie. Angst voor zeer lange woorden, oftewel Hippopotomonstrosesquippedaliofobie. Op het eerste gezicht moet je wel drie keer kijken voordat je dit woord in één keer goed kunt uitspreken.

Wat is het meest gebruikte woord?

Het meest voorkomende Nederlandse woord is de, gevolgd door ja, en, uh, een, ik, dat, van, is, die, in, niet, maar, dat, dan, je, ook, op, het en ze. Dat blijkt uit het Corpus Gesproken Nederlands, een verzameling van zes miljoen woorden uit het dagelijkse, mondelinge taalgebruik.

Wat kunnen buitenlanders niet uitspreken?

Zoals a-lu-mi-ni-um en cho-les-te-rol. Meteorologisch haalde ruim eenderde van de stemmen. Het woord wordt op de voet gevolgd door defibrilleren (32 procent) en op ruime afstand door bavarois (11 procent). Aanleiding voor de verkiezing was een vergelijkbare inventarisatie in het Engels.

Wat zijn typisch Nederlandse woorden?

Slabakken – Treuzelen, talmen, hoetelen. Huisduif – Verfrissende variant op de huismus: iemand die altijd thuis zit. Palaveren – Brabbelen, emmeren, oreren, ook wel langdurig onderhandelen. Saffiaantje – Sigaret of – zo goed als zelf vergeten – sigaar.