Wat zijn de duizendtallen?

Wat zijn de duizendtallen?

o. duizendtallen; 1. een tal van 1000; in een getal heeft men eenheden, tientallen, honderdtallen, duizendtallen enz.; 2. zeer groot getal; duizendtallen van sterren.

Wat betekent Rond af op een honderdtal?

Als je probeert af te ronden naar het dichtstbijzijnde 100 tal, kijk je naar de plaats van de tientallen, de plaats rechts van het getal waar je naar afrond. Als de plaats van het tiental 5 of hoger is, dan rond je af naar boven. Het is een 5 (of hoger) dus ronden we af naar boven, naar 400.

Hoe rond je een getal af?

Bij het afronden kijk je naar het tweede getal achter de komma en kijk je of deze 5 of hoger is of lager. Bij 5 of hoger rond je het tweede getal achter de komma naar boven af, bij 4 of lager rond je het getal naar beneden af. Zo wordt 5,24 afgerond op één decimaal 5,2 en 5,25 afgerond op één decimaal 5,3.

Wat betekent Rond af op 1 decimaal?

Je kunt getallen op verschillende manieren afronden. Voorbeelden zijn een heel getal, op 1 decimaal of twee getallen achter de komma. Bij een heel getal komt er geen kommagetal. 1 decimaal is op 1 getal achter de komma, bij twee logischerwijs maar twee getallen.

Hoe schrijf je duizendtallen?

En ook honderdtallen tot duizend en duizendtallen tot twaalfduizend schrijf je voluit: driehonderd, zesduizend, 15 duizend. De woorden miljoen, miljard, biljoen, etcetera worden ook voluit geschreven: vier miljoen, 17 miljard, zevenmiljardste.

Wat betekent Rond af op een heel getal?

Je kijkt naar het eerste cijfer dat je niet meer laat staan: – Is dit cijfer een 1, 2, 3 of 4 dan verandert er niets. Je rondt naar beneden af. – Is dit cijfer een 5, 6, 7, 8 of 9 dan verhoog je het laatste cijfer dat je laat staan met 1. Je rondt naar boven af.

Hoe rond je af op 2 decimalen in Excel?

Met behulp van een knop: Selecteer de cellen die u wilt opmaken. Klik op het tabblad Start op Decimaal verhogen of Decimaal verlagen om na het decimaalteken meer of minder cijfers weer te geven.

Wat zijn twee decimalen?

De cijfers achter de komma noem je decimalen. 7,21 is een getal met 2 cijfers achter de komma, dit is dus een getal met 2 decimalen. De getallen achter de komma hebben ook een waarde. Het getal 2,1 is hetzelfde als 2,10 en 2,100 enz.

Wat zijn hele meters?

Je legt aan de hand van het metrieke stelsel uit dat wanneer je decimeters wilt omrekenen naar meters, je één sprong naar links maakt. Daarbij vertel je dat je de decimeters dus deelt door tien. Vervolgens kun je het getal afronden op hele meters.

Hoe schrijf je duizend in getallen?

tientallen tot honderd: twintig, vijftig, tachtigste; honderdtallen tot duizend: driehonderd, negenhonderd; duizendtallen tot en met twaalfduizend: zesduizend, tienduizendste; de woorden miljoen, miljard, biljoen, enz.: vier miljoen, zeven miljardste.