Wat zijn de gouden weken?

Wat zijn de gouden weken?

De eerste weken van het schooljaar en het kalenderjaar zijn de beste momenten om te werken aan een veilig klimaat in de klas. Deze periodes heten ook wel de ‘Gouden Weken’ (na de zomervakantie) en de ‘Zilveren Weken’ (na de kerstvakantie). Een goede sfeer in de klas en respect voor elkaar.

Hoe lang duren de gouden weken?

“In september liggen de ‘gouden weken’: 3 weken waarin je als leraar samen met je leerlingen de klassfeer boetseert.

Wat zijn Groepsvormende activiteiten?

Forming (oriënteren). Elkaar onderzoeken. Storming (presenteren). De rangorde wordt gemaakt. Norming (normeren). De groepsnormen worden duidelijker. Performing (presteren). De leiders zijn duidelijk en er wordt een gezamenlijk doel geformuleerd.

Welke fases zijn er bij groepsvorming?

Forming – kennismaking en oriëntatie. In deze fase (1 tot 2 weken) kennen de leerlingen elkaar vaak nog niet. Storming – strijd om invloed. Norming – gemeenschappelijke normen. Performing – langere periode van rust en plezierige samenwerking. Forming. Norming. Storming. Performing.

Wat doe je in de gouden weken?

De Gouden Weken Leerlingen verkennen elkaar, de leraar en de regels. In deze periode worden de normen en waarden van een groep bepaald. De leraar speelt in deze fase een belangrijke rol.

Hoe vorm je een groep?

Fase 1: Forming, de verkenningsfase. Fase 2: Storming, de hiërarchie wordt vastgesteld. Fase 3: Norming, de leiders bepalen de ongeschreven regels. Fase 4: Performing, de groep is klaar voor het werken.

Hoe start je een klas op?

Investeer in een goede relatie tussen jou en de leerlingen. Besteed in de eerste weken van het schooljaar veel aandacht aan groepsvorming. Stel samen met de leerlingen regels op. Investeer direct in het begin van het schooljaar in een goed contact met ouders.

Waarom is groepsvorming belangrijk?

In iedere groep proberen mensen hun positie te bepalen. Dat is voor leerlingen in een klas niet anders. Als leraar kun je een belangrijke rol spelen door dit groepsproces actief te leiden. Op die manier ontstaat een veilige sfeer in de klas waarin kinderen zich prettig voelen en het beste uit zichzelf kunnen halen.

Wat is een groepsvorming?

Dit proces is ook te omschrijven als de ontwikkeling van het groepsklimaat. Het proces van groepsvorming is vaak zichtbaar als een groep onbekende mensen zich bij elkaar voegen door overeenkomstige eigenschappen, doelstellingen, uitdagingen of interesses.

Wat zijn de vijf fasen in Groepsontwikkeling?

Groepsontwikkeling volgens Tuckman Dit model veronderstelt dat groepen achtereenvolgens vijf fasen doorlopen: forming, storming, norming, performing en ‘adjourning’.