Wat zijn de honderdtallen?

Wat zijn de honderdtallen?

Honderdtallen zijn alle getallen die deelbaar zijn door 100. Het honderdtal speelt een belangrijke rol in het positionele stelsel. Daarom oefenen de leerlingen, vooral in jaargroep 5, veel met de honderdtallen op de getallenlijn.

Hoeveel is een honderdtal?

HONDERDTAL, o. (-len), een aantal van honderd: zij lagen bij honderdtallen dood op het slagveld; — (rekenk.) de honderdtallen, de cijfers die de honderden aanwijzen: bij een getal staan de honderdtallen op de derde plaats van rechts.

Wat komt er na duizendsten?

H = honderdtallen, T = tientallen, E = eenheden en t = tienden, h = honderdsten, d = duizendsten.

Wat te doen met eurocenten?

Muntjes van 1 en 2 cent blijven een wettelijk betaalmiddel. Ze worden niet buiten omloop gesteld en verliezen hun waarde niet. Ze kunnen nog altijd gebruikt worden. U hoeft ze dus niet terug te brengen naar de bank.

Hoe noem je een cijfer achter de komma?

Kommagetallen worden ook wel decimale getallen genoemd. 4 is dus geen decimaal getal, maar 4,2 wel. De cijfers achter de komma noem je decimalen. 7,21 is een getal met 2 cijfers achter de komma, dit is dus een getal met 2 decimalen.

Wat is de waarde van het cijfer?

De cijfers in een getal hebben een waarde, die afhangt van de plaats in het getal. Een voorbeeld: In het getal 537 vijfhonderdzevenendertig hebben de cijfers de volgende waarde: de 5 is 500 waard.

Wat zijn hele miljoenen?

Miljoen is een hoofdtelwoord dat correspondeert met het getal 1 000 000 of 106. Dit natuurlijke getal volgt op 999 999 en gaat vooraf aan 1 000 001.

Welk getal is het grootst?

10^googol resulteert in het grootste getal Dit getal wordt googolplex genoemd en is het grootste getal met een naam die algemeen bekend is. Het is zo groot dat het elke verbeelding tart.

Wat betekent Rond af op gehelen?

Je rondt af naar beneden of naar boven. Het middelste cijfer rond je af naar boven. Bijvoorbeeld 7,4 wordt een 7 en 7,5 wordt een 8. Je leert ook hoe je op tientallen, honderdtallen en duizendtallen afrondt.

Wat is afronden op hele euro’s?

Bij bedragen waarin achter de komma 50 cent of meer staat wordt het bedrag naar boven afgerond. Bijvoorbeeld €5,50 of meer wordt dan €6. Alles minder dan 50 cent, oftewel 49 cent en minder, wordt naar beneden afgerond. Bijvoorbeeld €5,49 en minder wordt €5.