Wat zijn de inhoudsmaten?

Wat zijn de inhoudsmaten?

Milliliter – ml – Een druppel is ongeveer een milliliter. Centiliter – cl – Op een (kleine) lepel kan ongeveer een centiliter. Deciliter – dl – In een klein glaasje kan ongeveer een deciliter. Liter – l – In een melkpak zit een liter. Decaliter – dal – Deca betekent ’tien’.

Hoe reken je inhoudsmaten om?

Inhoud = lengte (l) x breedte (b) x hoogte (h). 1 dm3 = 1 liter. 1 cm3 = 1 milliliter.

Hoe bereken je de inhoud van iets?

Inhoud = lengte (l) x breedte (b) x hoogte (h). Noteer de inhoud als: m 3 , cm 3 , km 3 , etc. Dit spreek je uit als “kubieke”.

Welke maat hoort bij een liter?

Een liter is gelijk aan een kubieke decimeter: (l = dm3). Een kiloliter is gelijk aan een kubieke meter: (kl = m3).

Is 1 ml gelijk aan 1 cc?

Tegenwoordig is 1 cc weer gelijk aan 1 ml. Dit volgt eigenlijk uit de definitie van de huidige liter als dm^3. Een duizendste liter (ml) is precies gelijk een cc (cm^3) aangezien dm/cm=10 dus dm^3/cm^3=10^3=1000. Overigens van 1901 tot 1964 was een liter gedefinieerd als een kilo water bij bepaalde temperatuur en druk.

Hoeveel m3 is een liter?

Een m³ komt overeen met 1000 kubieke decimeters (dm³). En kubieke decimeters staan vervolgens gelijk aan liters. In een kubus van 1 m³ gaat dus 1000 liter.

Is DM hetzelfde als liter?

1 liter is dus precies hetzelfde als 1 dm³. Dat betekent dat je op de trap bij liters ook kubieke decimeters kunt schrijven, omdat dit precies hetzelfde is. Hetzelfde trucje kunnen we doen met 1 milliliter (ml) water en een kubus van 1 kubieke centimeter (cm³).

Hoeveel dm is een kuub?

Er passen 1000 kubieke decimeters in een kubieke meter.

Hoeveel kuub is 1000 liter?

Een kuub wordt aangegeven met het symbool m3 en komt overeen met 1000 liter. Bij het berekenen van de inhoud wordt uitgegaan van een kubus met de afmeting: 1 meter (lang), 1 meter breed en 1 meter diep. De hoeveelheid liter per kuub blijft ongeacht de inhoud (water, zand of beton) ongewijzigd 1000 liter.

Hoe ga je van cm3 naar liter?

1 liter = 1000 kubieke centimeter (cm3)