Wat zijn de kosten van een basisschool?

Wat zijn de kosten van een basisschool?

Als ouder betaalt u geen lesgeld voor de basisschool van uw kind. De school kan wel een vrijwillige ouderbijdrage vragen voor extra activiteiten. Ook moet u betalen voor buitenschoolse opvang (BSO) en voor bepaalde kosten van het overblijven op school (tussenschoolse opvang).

Hoeveel kost een school gemiddeld?

In de bovenbouw zijn de verschillen in de tarieven ook groot. Het tarief kan oplopen van € 15.495,- tot € 39.500,- met allerlei tarieven daar tussen in bij verschillende scholen. Gemiddeld kost een volledig schooljaar op een particuliere school in de bovenbouw €24.300,-.

Wat is een normale ouderbijdrage basisschool?

De ouderbijdrage is officieel vrijwillig, maar veel scholen maken dat niet duidelijk. Landelijk is de gemiddelde ouderbijdrage 57 euro, maar op sommige scholen zijn bedragen boven de 600 euro geen uitzondering.

Hoe duur is een schoolreisje?

‘Ouderraden moeten nu er echt achteraan zitten. Die trend is absoluut gaande. Het gemiddelde schoolreisje kostte in 2012 tussen de 20 en 25 euro, blijkt uit een inventarisatie. Voor een schoolkamp zijn ouders gemiddeld tussen de 40 en 80 euro kwijt, afhankelijk van het aantal dagen.

Wat is de ouderbijdrage?

De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage die ouders van schoolgaande kinderen betalen voor bepaalde kosten die een school maakt.

Wat kost een kind gemiddeld per maand?

Volgens het CBS is dus één kind gemiddeld 15 procent van het besteedbaar inkomen, twee kinderen kosten gemiddeld 25 procent (€ 375 ,- euro bij een inkomen van € 1500,- per maand) en drie kinderen 29 procent (€ 435,- per maand bij een inkomen van € 1500,-).

Wie betaald schoolreisjes?

Scholen kunnen ouders een bijdrage vragen voor extra activiteiten naast het gewone lesprogramma. Zoals schoolreisjes of excursies. De ouderbijdrage is vrijwillig. Een school (of de oudercommissie) bepaalt zelf de hoogte en bestemming van de vrijwillige ouderbijdrage.

Hoeveel geld naar onderwijs 2022?

Als je kijkt naar alle kosten van het primair onderwijs op de begroting 2022 van het ministerie van OCW, (excl. apparaatskosten OCW), dan kom je uit op een bedrag van €9.100 per leerling in 2022.

Wie betaalt schoolboeken?

De school zorgt dat de leerling aan het begin van het schooljaar zijn schoolboeken heeft. Ook als de ouders de borg niet willen betalen. De school blijft verantwoordelijk voor de levering van de gratis schoolboeken. Ook als de school de werkzaamheden uitbesteedt aan een boekenleverancier.

Waar is ouderbijdrage voor?

Ouderbijdrage voor schoolreisje of sportdag Een basisschool of middelbare school in het regulier of speciaal onderwijs kan extra activiteiten buiten de gewone lessen om organiseren. Hiervoor mag de school een bijdrage van de ouders vragen.