Wat zijn de leerlingen van Rembrandt?

Wat zijn de leerlingen van Rembrandt?

Rembrandts eerste leerling in Leiden, Gerrit (Gerard) Dou (1613-1675), ontwikkelde een uiterst precieze manier van schilderen, terwijl de late leerling in Amsterdam, Aert de Gelder (1645-1727), Rembrandts expressieve verfbehandeling trouw bleef.

Hoeveel kinderen kreeg Rembrandt?

Met Saskia krijgt hij vier kinderen, van wie er drie binnen zeer korte tijd sterven. Het laatste kind, Titus genaamd, blijft wel in leven, maar tragisch genoeg overlijdt Saskia negen maanden na de bevalling. In 1654 krijgt Rembrandt een dochter met Hendrickje Stoffels. Op dat moment zit hij al diep in de schulden.

Wie was de leermeester van Rembrandt van Rijn?

Rembrandt wil ook zulke schilderijen maken. In die korte tijd leert Rembrandt heel veel van Lastman. Aan Rembrandts eerste schilderijen kun je nog goed zien dat hij van meester Lastman les heeft gehad. Rembrandt heeft voor zijn schilderijen vaak net zulke onderwerpen als zijn leermeester gekozen.

Hoeveel leerlingen had Rembrandt?

Vermoedelijk heeft Rembrandt voor ruim vijftig leerlingen de rol van leermeester vervuld. Zijn aanpak in het lesgeven was enerzijds traditioneel, anderzijds uitzonderlijk. Hij leerde zijn leerlingen schilderen volgens de regels van de kunst, maar hij bracht ook zijn eigen regels in.

Hoeveel geld kreeg Rembrandt voor de Nachtwacht?

Helemaal duidelijk is het niet, hoeveel geld Rembrandt van Rijn verdiende met De Nachtwacht. Maar het verhaal gaat dat alle 16 schutters die op het schilderij staan ongeveer 100 gulden hiervoor betaalden. Dat betekent dus dat hij rond de 1.600 gulden voor het schilderij gekregen heeft.

Wat is het duurste schilderij van Rembrandt?

Rembrandt van Rijn – Huwelijksportretten van Marten Solmans en Oopjen Coppit (1634) – € 172 miljoen.

Wat is de waarde van de Nachtwacht?

De geschatte waarde van De Nachtwacht ligt rond de 500 miljoen euro.

Wat verdiende Rembrandt?

Feitelijk verdiende Rembrandt gedurende zijn gehele loopbaan van zo’n 45 jaar jaarlijks gemiddeld tweeduizend gulden, zo’n vier keer het gemiddelde inkomen van een geoefend ambachtsman. Rembrandt was sinds hij in 1631 in Amsterdam gaan wonen al snel een gewild portrettist geworden.

Hoe lang duurde het om De Nachtwacht te schilderen?

In 1642 was het werk klaar. Hij heeft er dus minimaal een jaar over gedaan, maar waarschijnlijk langer.

Wie is de eigenaar van De Nachtwacht?

Het is niet te koop of ooit te koop geweest. De schutterij die destijds de opdracht aan Rembrandt verstrekte, was een stedelijke instelling en De Nachtwacht is sindsdien eigendom van de gemeente Amsterdam, in eeuwigdurende bruikleen aan het Rijksmuseum.