Wat zijn de zilveren weken?

Wat zijn de zilveren weken?

De Zilveren Weken. Na elke vakantie doorloopt een groep bepaalde fasen in het proces van groepsvorming. De periode na de kerstvakantie is de Zilveren Weken. Met name de fase van storming kan in deze periode weer zorgen voor onrust in de groep.