Wat zijn figuurlijke woorden?

Wat zijn figuurlijke woorden?

Bij figuurlijke taal betekent een woord niet precies wat er staat. Je moet de betekenis van het woord niet letterlijk nemen, het woord wordt dan figuurlijk gebruikt. Het is een vorm van beeldspraak.

Wat is tegenovergestelde van letterlijk?

Soms wordt er gespeeld met de betekenis van letterlijk als tegengestelde van figuurlijk (‘overdrachtelijk, bij wijze van beeldspraak’).

Wat betekent iets letterlijk nemen?

letterlijk bijv. naamw. Uitspraak: [ˈlɛtərlək] als iets precies weergeeft wat er geschreven of gezegd is Voorbeelden: `een tekst letterlijk overnemen`, `iets letterlijk uit het Engels vertalen`, `De letterlijke betekenis van het woord ‘voet’ is je lichaamsdeel…

Wat is een figuurlijke zin?

Als een zin figuurlijk is bedoeld, dan betekent het dat er iets anders wordt bedoeld dan er staat. Spreekwoorden, uitdrukkingen en gezegdes zijn figuurlijk taalgebruik.

Wat is storend figuurlijk taalgebruik?

Cliché: veelgebruikte, versleten uitdrukking, zegswijze, vergelijking of beeldspraak. Bijvoorbeeld: Toen kwam de aap uit de mouw. Storend figuurlijk taalgebruik: Als het niet de bedoeling is om een grapje of woordspeling te maken kun je beter iets anders schrijven. Fout: De kapper zat met de handen in het haar.

Wat is letterlijk taalgebruik?

Letterlijk taalgebruik betekent dat je precies zegt wat je bedoelt. Wanneer je vertelt over de spannende voetbalwedstrijd van afgelopen zaterdag, zeg je: ‘de wedstrijd was onwijs spannend’. Maar soms wordt iets niet letterlijk bedoelt. Wanneer je en zin niet letterlijk bedoelt, spreek je van figuurlijk taalgebruik.

Is een uitdrukking figuurlijk?

De betekenis van een uitdrukking is meestal een figuurlijke betekenis. In de uitdrukking “De koe bij de horens vatten” wordt er niet bedoeld dat je dit ook echt zo moet uitvoeren, er is immers vaak geen koe. De figuurlijke betekenis is: “Een zaak stevig aanpakken”.

Is een beeldspraak altijd figuurlijk?

Beeldspraak is figuurlijk taalgebruik. Dat wil zeggen dat er niet letterlijk wordt gezegd wat er wordt bedoeld. Stel dat je een wedstrijdje sprinten doet met een vriend of vriendin en een toeschouwer roept: ”Jullie gaan als een speer!”. Dan bedoelt deze vriendelijke man niet letterlijk dat jullie gaan als een speer.

Wat is de figuurlijke betekenis van knorren?

Het betekent het in één keer leegdrinken van je drankje. Gebruikt als straf of beloning bij drankspellen, die bijzonder populair zijn onder verenigingsstudenten. Je hoort de term veel tijdens cantussen, waar studenten onder aanvoering van een cantusbestuur studentikoze liederen zingen en bier drinken.

Wat is letterlijk in het Engels?

letterlijk {bijwoord} to the letter {bw.}