Wat zijn gelede woorden?

Wat zijn gelede woorden?

woord dat bestaat uit verschillende onderdelen, namelijk een of meer grondwoorden*, en voor*- of achtervoegsels*. Voorbeelden: keukendeur (twee grondwoorden: keuken en deur); keukentje (grondwoord keuken met achtervoegsel tje).

Wat is afleiding?

Afleiding is een woordvormingsprocedé waarbij aan een grondwoord taalelementen worden toegevoegd die niet als losse woorden kunnen voorkomen. Deze toevoegsels kunnen worden onderscheiden in voor- en achtervoegsels.

Wat is een grond woord?

Een grondwoord is het woord dat de basis of de kern vormt van een geleed woord of samenstelling. De kern van het gelede woord ongelukkigerwijs is geluk: (on-)geluk(-kig-er-wijs). De kern van de samenstelling prijsvraag is vraag, en van vraagprijs is dat prijs.

Welke klinkers botsen?

De combinaties i+j, e+ij, e+ui en i+i leveren een klinkerbotsing op in een samenstelling (gummi-jas, vanille-ijs, college-uitstap, sproei-installatie), maar niet in een ongeleed woord of afleiding (bijectie, beijveren, geuit, kopiist).

Hoe worden nieuwe woorden gevormd?

Nieuwe woorden kunnen op verschillende manieren ontstaan. Ze kunnen uit een andere taal worden overgenomen, maar ze kunnen ook worden afgeleid van een bestaand woord of worden samengesteld uit twee of meer bestaande woorden. Meestal ontstaan nieuwe woorden door afleiding, samenstelling en ontlening.

Wat betekent morfologie aardrijkskunde?

[geologie] de wetenschap die de vorm van de oppervlakte van de aarde bestudeert.

Wat is een goede afleiding?

Zoek afleiding Afleiding werkt het beste als je één concreet onderwerp kiest waarmee je je gedachten afleidt, gedachten zomaar rond laten dwalen zorgt eerder voor meer dan minder piekergedachten. Muziek luisteren, een boek lezen, een film of tv-serie kijken en sporten zijn effectieve afleidingsmanoeuvres.

Wat is de betekenis van gebald?

Opm: in SN-NL is gebald enkel als volt. deelw. van ballen (met de bal spelen) en bij gebalde vuisten/handen. google2021: ‘gebalde tekst’: slechts 9 goegels in .

Wat is een ondoorzichtige samenstelling?

Het gebeurt ook dat een van de leden niet meer herkenbaar is als opzichzelfstaand woord, bijvoorbeeld doordat de vorm is veranderd of het woord als zodanig buiten de samenstelling in onbruik is geraakt. In zo’n geval wordt gesproken van een versteende of ondoorzichtige samenstelling.

Hoe schrijf je zoeven?

Zo-even (met een streepje) is goed. Zo-even is een samenstelling en betekent ‘een paar momenten geleden, daarnet’. Vergelijkbare samenstellingen zijn zojuist, zonet, zopas en zostraks. Je kunt zo en even niet zomaar aan elkaar schrijven, want dan krijg je zoeven.