Wat zijn Klankwerkwoorden?

Wat zijn Klankwerkwoorden?

Als je een PV in de verleden tijd zet, verandert bij sommige werkwoorden de klank: Deze werkwoorden noemen we sterke of ook wel klankveranderende werkwoorden. Ezelsbruggetje! Het zijn krachtige werkwoorden: sterk genoeg om van klank te veranderen.

Welke werkwoorden veranderen van klank?

Wat zijn sterke werkwoorden? De sterke werkwoorden veranderen van klank als ze van tijd veranderen. Hieronder vind je enkele voorbeelden van sterke werkwoorden in tegenwoordige tijd (tt), verleden tijd (vt) en als voltooid deelwoord (vd).

Wat zijn zelfde Klankwerkwoorden?

Persoonsvormen van zelfde-klankwerkwoorden met stam op d of t krijgen in de verleden tijd dd of tt. De eerste d of t is van de stam van het werkwoord, de tweede d of t is van de uitgang in de verleden tijd.

Welke werkwoorden zijn sterke werkwoorden?

Bij sterke werkwoorden (in de Algemene Nederlandse Spraakkunst ‘onregelmatige werkwoorden’ genoemd) verandert de klinker in de verleden tijd en eindigt het voltooid deelwoord op -en: lopen – liep – gelopen, wijzen – wees – gewezen, helpen – hielp – geholpen.

Welke werkwoorden zijn zwak?

Deze werkwoorden krijgen in de verleden tijd achter de ik-vorm de uitgang -te(n) of -de(n) en het voltooid deelwoord eindigt op t of d. Voorbeelden van zwakke werkwoorden zijn: werken – werkte – gewerkt. spelen – speelde – gespeeld.

Hoe weet je of een werkwoord van klank verandert of niet?

De klank van sterke werkwoorden verandert als het werkwoord wordt omgezet in voltooide tijd. Een voorbeeld van een onregelmatig werkwoord is ‘lopen’. In de verleden tijd wordt ‘lopen’ ‘liepen’. Als ‘lopen’ wordt gebruikt als voltooid werkwoord verandert de ‘ie’ klank weer naar de ‘o’ klank, namelijk ‘gelopen’.

Is kopen een zwak werkwoord?

werkwoord dat bij de vervoeging in de verleden tijd en/of de vorming van het voltooid deelwoord een klinkerwisseling* (soms ook medeklinkerwisseling) vertoont. Voorbeeld: eten – at – gegeten; kopen – kocht – gekocht.

Wat is het bijzondere werkwoord?

De bijzondere werkwoorden worden anders vervoegd dan de sterke en zwakke werkwoorden. Er gelden bij deze werkwoorden geen duidelijke regels. Je moet ze gewoon uit je hoofd leren. Net zoals bij de sterke werkwoorden veranderen ze van klank in de verleden tijd.

Kan een werkwoord veranderen van tijd?

Regelmatige werkwoorden hebben een verleden tijd en voltooid deelwoord met een d of een t. Onregelmatige werkwoorden hebben een verleden tijd door een onregelmatige verandering, vaak van de klinker van het werkwoord.

Wat is het voltooid deelwoord?

Het voltooid deelwoord is een vorm van het werkwoord. Voltooide deelwoorden maken deel uit van samengestelde werkwoordstijden. De voltooide tijd wordt gevormd door de persoonsvorm van het hulpwerkwoord hebben of zijn en het voltooid deelwoord van het hoofdwerkwoord.