Wat zijn Klassenregels?

Wat zijn Klassenregels?

De schoolregels kunnen onderscheiden worden in algemeen geldende regels en klassenregels. De regels hangen op school in de ruimte waar de regels gelden. Zo zijn er klassenregels die in de klassen hangen, pleinregels die op de pleinen hangen en gangregels hangen op de gangen op school.

Welke regels in de klas?

Regels: leidraad en toetssteen Vanaf dag één leren de kinderen om hun jas aan de kapstok te hangen, niet te hollen in de gangen, elkaar niet te storen in de klas, et cetera. Net als in het verkeer zorgen deze regels ervoor dat kinderen en medewerkers op school samen kunnen leven en werken.

Wat zijn goede regels?

We vinden dat op school alcohol, drugs, wapens en gokken niet thuishoren. We vinden dat er geen plaats is voor racisme, discriminatie en geweld. We staan voor een positieve houding, correct gedrag en net taalgebruik. We doen altijd melding bij de politie in geval van diefstal, vernieling of geweld.

Waarom Klassenregels?

Waarom regels? Regels stellen is een onderdeel van structuur bieden, kinderen leren wat wel en niet mag. Dit heeft niets te maken met of je een strenge of lieve leerkracht bent of wilt zijn. Regels geven kinderen inzicht in hoe en waar ze zich vrij kunnen bewegen.

Hoe moet je je gedragen in de klas?

Luister naar je leraar en volg de instructies op. Als je je beter wilt gedragen in de les, kijk dan eerst naar de leraar. Houd je gedeist. Ga niet naast vrienden zitten die je in de problemen brengen. Kom op tijd.

Hoe krijg je de klas stil?

Markeer het begin van de les. Schep duidelijkheid voor leerlingen door het begin van de les duidelijk te markeren. Zorg voor een duidelijk stramien. Maan leerlingen non-verbaal tot stilte. Sla een brug naar de vorige situatie. Praat zachter om de aandacht te krijgen.

Hoe leerlingen straffen?

Autoritair zijn werkt niet meer. Je eigen gedrag beïnvloedt het gedrag van je leerlingen . Blijf altijd rustig maar kordaat. Geef nooit straf tijdens de les. Maak bij de start een lijstje verwachtingen. Maak samen met je leerlingen afspraken. Start strenger en vier daarna de teugels.

Wat is een goed klassenmanagement?

Als leraar ben je ook manager van je klas. Je gebruikt organisatorische vaardigheden, zoals plannen, organiseren, coördineren, leidinggeven, controleren en het verzorgen van communicatie.

Welke gedragsregels zijn er?

Agressie, geweld en seksuele intimidatie. Zowel grotere als kleinere bedrijven kunnen te maken krijgen met agressie, geweld en seksuele intimidatie. Alcohol en drugs. Roken. Diefstal. Privégebruik internet. Social media. Rijgedrag.

Hoe stel je regels op?

Stel alleen regels over de dingen die je het belangrijkst vindt. Formuleer de regels positief, bijvoorbeeld: ‘Voetballen doen we buiten’ in plaats van: ‘Niet binnen voetballen’. Zorg dat de regel eerlijk is en dat je er van te voren over hebt gepraat.