Wat zijn wederkerende werkwoorden voorbeelden?

Wat zijn wederkerende werkwoorden voorbeelden?

zich bemoeien. zich ergeren. zich gedragen. zich uit de voeten maken. zich ontfermen. zich schamen. zich uitsloven.

Hoe herken je een wederkerend werkwoord?

Wederkerende werkwoorden zijn werkwoorden zoals zich vergissen en zich wassen: ze hebben een wederkerend voornaamwoord (zoals zich) bij zich. Sommige werkwoorden zijn verplicht wederkerend, zoals dat heet; ze moeten altijd een wederkerend voornaamwoord bij zich hebben.

Wat zijn alle wederkerende voornaamwoorden?

Wederkerende voornaamwoorden zijn bijvoorbeeld me, ons en zich in zinnen als ik heb me gesneden, we vergissen ons, hij wast zich. Wederkerige voornaamwoorden zijn de woorden elkaar, elkander en mekaar.

Hoe vervoeg je wederkerende werkwoorden?

Wederkerende werkwoorden worden gevormd met het wederkerend voornaamwoord se. Se lever, se laver, se tromper, etc. opstaan, zich wassen, zich vergissen etc. Het voornaamwoord se verandert mee met het onderwerp en komt voor het werkwoord.

Is het beseffen of zich beseffen?

Beseffen is niet wederkerend Het wordt dus zonder wederkerend voornaamwoord gebruikt. Juist zijn dus: Je beseft toch wel dat jullie dan moeten verhuizen? (en niet: je beseft je toch wel …)

Wat is het verschil tussen een wederkerend werkwoord en een gewoon werkwoord?

Sommige werkwoorden hebben verplicht ‘zich’ bij zich: zich vergissen, zich verspreken, enz. Maar bij andere werkwoorden zijn vormen zonder en met ‘zich’ mogelijk, zoals: wassen / zich wassen, ergeren / zich ergeren.

Wat betekent wederkerend?

wederkerend – bijvoeglijk naamwoord uitspraak: we-der-ke-rend 1. waarin de werking van iets wordt herhaald ♢ ‘zich’ is een wederkerend woord: hij wast ZICH 1.

Is herinneren wederkerend?

Het werkwoord herinneren is wederkerend in de betekenissen ‘zich iets voor de geest kunnen halen’, ‘iets nog weten’ en ‘iets of iemand gedenken’. In de standaardtaal kan het wederkerend voornaamwoord (me, je, zich, ons) in die betekenissen niet weggelaten worden.

Is focussen wederkerend?

Antwoord. Ja, focussen kan gecombineerd worden met een wederkerend voornaamwoord. Zowel focussen als zich focussen betekent ‘zich richten op, zich concentreren op’.

Hoeveel wederkerige voornaamwoorden zijn er?

Vuistregels. Het wederkerende voornaamwoord verwijst bijna altijd terug naar het onderwerp van de zin. De woorden elkaar, elkander en mekaar zijn de enige wederkerige voornaamwoorden in onze taal.