Wat zijn zilveren weken?

Wat zijn zilveren weken?

De Zilveren Weken. Na elke vakantie doorloopt een groep bepaalde fasen in het proces van groepsvorming. De periode na de kerstvakantie is de Zilveren Weken. Met name de fase van storming kan in deze periode weer zorgen voor onrust in de groep.

Hoe lang duren de zilveren weken?

De eerste twee weken na de kerstvakantie worden ook wel de zilveren weken genoemd. Leerlingen en de leerkracht hebben afstand genomen van school en komen voor het eerst weer bij elkaar als groep.

Hoeveel weken gouden weken?

“In september liggen de ‘gouden weken’: 3 weken waarin je als leraar samen met je leerlingen de klassfeer boetseert.

Waarom gouden weken?

De beginweken van het schooljaar zijn goud waard om een basis te leggen voor een fijne sfeer in de klas. Als leraar speel je een essentiële rol bij de groepsvorming in deze eerste, belangrijke weken. Daar heb je de rest van het schooljaar profijt van.

Waarom zilveren weken?

De Zilveren Weken zijn bij uitstek geschikt om extra aandacht te besteden aan de dynamiek in de groep. Gebruik deze weken om te werken aan een positieve groepssfeer en veilige groep waar iedereen de rest van het schooljaar profijt van heeft.

Wat is waar de gouden weken?

De eerste weken na de zomervakantie worden ‘de gouden weken’ genoemd. In deze weken wordt de groep gevormd en worden de normen bepaald. Na de zomervakantie heeft de groep de eerste weken de tijd nodig zich te vormen.

Hoeveel weken zomervakantie leraar?

Medewerkers in het primair onderwijs krijgen 428 vakantieuren per jaar bij een fulltime dienstverband van 40 uur. Dit komt neer op 53,5 dagen van 8 uur. Werkt u 50 procent, dan heeft u dus 214 vakantieuren per jaar of 26,75 dagen van 8 uur.

Wat zijn de 5 fases van Tuckman?

Vormfase (forming) Stormfase (storming) Normfase (norming) Prestatiefase (performing) Afscheidsfase (adjourning)

Hoeveel september begint school?

Een schooljaar begint op 1 september en eindigt het op 31 augustus van het daaropvolgende kalenderjaar. In een schooljaar valt de 1ste schooldag op 1 september.

Zal de zilverprijs nog stijgen?

De wereldwijde vraag naar zilver zal dit jaar naar verwachting stijgen tot 1,1 miljard ounces, 5 procent meer dan in 2021. De recordvraag zal de zilvermarkt dit jaar naar een tekort van 71,5 miljoen ounce duwen, na een tekort van 51,8 miljoen ounce in 2021.