Welk getal volgt in deze reeks 3 4 7 16 11 64?

Welk getal volgt in deze reeks 3 4 7 16 11 64?

Het juiste antwoord is 64. Elk getal is de som van alle vorige getallen.

Welk getal hoort op de plek van het vraagteken?

Op een getallenlijn van 0 tot 100 kun je snel bepalen welk getal er bij een vraagteken hoort. Kijk eerst tussen welke tienvouden het gevraagde getal staat. Geef aan dat je vervolgens kijkt bij welk tienvoud het getal het dichtst in de buurt staat. Zo kun je bepalen of je heen- of terug moet tellen.

Waarom is 25 geen priemgetal?

Priemgetallen zijn dus natuurlijke getallen, groter dan 1, die alleen deelbaar zijn door zichzelf en 1.

Waarom is 73 uniek?

Wist u dat 73 het 21ste priemgetal is – een getal dat enkel deelbaar is door 1 en zichzelf?

Wat is Matrix redeneren?

Wat meet matrix redeneren? In het kort zijn matrixen een vorm om logisch redeneren tijdens een intelligentietest te toetsen. Het is een picturale test, waarbij afbeeldingen of matrix figuren worden gebruikt. Het figuur bij matrixen bestaat meestal 3 bij 3 vlakken.

Wat moet je doen bij een assessment?

Het bestaat uit verschillende psychologische tests, waarbij je vragen beantwoordt, gesprekken voert en laat zien hoe je in bepaalde werksituaties reageert. Denk hierbij aan een persoonlijkheidstest. De resultaten van jouw assessment neemt de organisatie mee in hun keuze voor de meest geschikte kandidaat.

Wat is een directe formule?

Een directe formule zegt je hoe je bij een gegeven n de (n-1)-de term kan berekenen.

Wat zijn Letterpatronen?

Letterpatronen zijn een vast deel van de capaciteitentest die je moet afleggen als je wilt gaan werken bij de politie. Deze capaciteitentest toetst namelijk jouw vaardigheden. Dit wordt gedaan aan de hand van verschillende onderdelen die meerdere vraagstukken bevatten.

Wat is een Woordanalogie?

Woordanalogieën zijn verhoudingen tussen bepaalde begrippen, waarbij een linker- en een rechterhelft te vinden is. Aan beide zeiden staan twee woorden. De koppels hebben allebei een bepaalde verhouding in het woordkoppel en moeten dezelfde verhouding hebben ten opzichte van elkaar.

Wat is het grootste priemgetal ter wereld?

Een priemgetal is een getal groter dan nul dat je alleen door 1 en door zichzelf kunt delen. Waar bijvoorbeeld 6 ook kan worden gedeeld door 2 en 3, heeft 7 niet zulke delers. Dat is dus een priemgetal. Het grootste bekende priemgetal op dit moment is 2 tot de macht 82.589.933 − 1.