Welk positief getal verdubbelt wanneer het laatste cijfer naar het eerste cijfer gaat?

Welk positief getal verdubbelt wanneer het laatste cijfer naar het eerste cijfer gaat?

Het getal 105263157894736842 is het kleinste natuurlijk getal dat verdubbelt als je het laatste cijfer helemaal vooraan plaatst. Meer algemeen wordt een positief natuurlijk getal dat kan vermenigvuldigd worden met door het laatste cijfer helemaal vooraan te zetten een -parasitisch getal genoemd.

Wat is tot de macht 2?

De bekendste macht is een kwadraat (tot de macht 2). Bijvoorbeeld 5 kwadraat is 5 x 5 = 25 (de macht is dan dus 2).

Hoeveel is 10 tot de 5de macht?

105 = 10 x 10 x 10 x 10 x 10 = 100.000.

Hoe noemt men tegenwoordig een postduif?

Een postduif, in België ook reisduif, is een huisduif, een gedomesticeerde afstammeling van de rotsduif.

Welk rijbewijs voor gelede bus?

Voor het besturen van een gelede bus is in Nederland en België rijbewijs D voldoende, omdat het achterste deel niet als een aanhanger geldt. Het besturen ervan werkt wel hetzelfde als met een aanhanger. De achterste as kan soms onafhankelijk van de andere assen (tegen)gestuurd worden.

Wat staat altijd voor je en nooit achter je?

Antwoord: Een kaars.

Wat groeit steeds maar krimpt niet raadsel?

Een gat in een heg. Hihi, Daar was ik nou vast nooit opgekomen. Een beetje krom raadsel eigenlijk … het is de heg die groeit, niet het gat in de heg.

Wat heeft 12 ogen?

d12: Een twaalftallige dobbelsteen heeft de vorm van een twaalfvlak.

Hoe noem je een koe in de ruimte?

Raadsel: Hoe noem je een koe in de ruimte? Antwoord: Een koemeet!

Wat is groen en plakt aan de muur?

Wat is groen en plakt aan de muur? Antwoord: Kermit de sticker!