Welk woord eindigt op een K?

Welk woord eindigt op een K?

trafiek ∙ tragiek ∙ Traphek ∙ trekbak ∙ trekzak ∙ tsaddik. turnpak ∙ twee-pk. tweebak ∙ uitzoek ∙ ukkepuk ∙ uurhoek ∙ vakboek ∙ Vakwerk ∙ valblok ∙ valhaak ∙ valhoek ∙ valluik ∙ verzink ∙ verzoek ∙ verzonk ∙ vestzak ∙ vetbuik ∙ vetkoek ∙

Wat kan er achter Yo?

boyo. hayo. tokyo. diepvriesembryo. mayo. vogelembryo. donorembryo. motyo. weesembryo. embryo. pre-embryo. yo – yo . fyofyo. restembryo. zoogdierembryo. gadotyo. runderembryo.

Is het zetting of setting?

setting: zetten; zetwerk; zetsels; zetting; juweel zetting; instelling.

Wat doet kat drugs?

Khat doet de hartslag en de bloeddruk stijgen en de oogpupillen verwijden. De effecten kunnen een paar uur aanhouden, maar eens uitgewerkt treden dezelfde verschijnselen op als bij andere oppeppende drugs: men voelt zich moe, belabberd, neerslachtig, men kan last hebben van hoofdpijn, enzovoort.

Hoe spreek je qat uit?

Qat is een Arabisch woord, waar het met een ‘dikke’ k-klank wordt uitgesproken, een klank die in het Nederlands soms met een q wordt weergegeven, ook al klinkt die in onze oren niet anders dan de k. Qat is een struik (Catha edulis) waarvan de bladeren gebruikt worden om op te kauwen, als een drug.

Is kaas halal?

De meeste moslims vermijden echter uit voorzorg kaas waarvan niet bekend is of deze vegetarisch is. Wel wordt stremsel uit (halal-)slachterijen in Nederland gebruikt voor export naar moslimlanden: de meeste kalveren in Nederland worden halal geslacht en daarmee is de meeste kaas ook halal.

Is stremsel vegetarisch?

Kortom, stremsel wordt traditioneel gehaald uit een geslacht kalf. In dat opzicht is dierlijk stremsel dus ook niet vegetarisch, aangezien vegetariërs geen producten eten waarvoor dieren gedood zijn.

Wat is stremmen van melk?

van melk. Het vast worden van de melk na toevoeging van stremsel. Hiervan maakt men gebruik voor de kaasbereiding.

Wat is de betekenis van joekel?

slangwoord voor ‘kanjer’, vaak in combinatie met ‘van een’ gebruikt om iets groots aan te duiden: een joekel van een huis/ kast enz.In de meervoudsvorm kan het ook ‘borsten’ bet. In de oudste Bargoense vindplaats (reeds 1890) is de bet. ‘hond’.

Hoe heet in een zeilwedstrijd het stuk tussen twee boeien Puzzelwoord?

Bij zeilwedstrijden wordt van boei naar boei gevaren Een stuk tussen twee boeien heet een rak.