Welke boeken voor groep 5?

Welke boeken voor groep 5?

Juf Nix snoept (niet meer) ‘Juf Nix is een geweldige juf. Net als Einstein. ‘Stoere Joep raast met zijn BMX-fiets over de baan. Gekke giebelgriep. Paniek in de tent. Siddernacht. Het raadsel van Villa de Gaper.

Wat is AVI-niveau M5?

Bijvoorbeeld M5: dat betekent midden groep 5 niveau. Je leest dan net zo snel en moeilijk als veel kinderen halverwege groep 5. Heb je AVI-E5 niveau? Dan lees je teksten zoals kinderen die aan het einde van groep 5 vaak kunnen.

Wat is het hoogste leesniveau?

Het hoogste AVI-niveau is Plus. Dat is het niveau van kinderen die snel en zonder fouten een lastige tekst kunnen lezen. Tussen AVI-Start en AVI-Plus liggen 10 AVI-niveaus: M3, E3, M4, E4, M5, E5, M6, E6, M7 en E7. ‘M’ betekent ‘midden’ en ‘E’ betekent ‘eind’.

Hoe oud moet je zijn voor Harry Potter 4?

De nieuwe Harry Potter ‒ Harry Potter en de gevangene van Azkaban ‒ krijgt het Kijkwijzer leeftijdsadvies 9 jaar.

Wie leest Harry Potter?

Potterheads opgelet! Daniel Radcliffe keert namelijk voor eventjes terug naar de Wizarding World.

Welk niveau is E6?

Leesniveau en de AVI-niveaus Een boek met AVI-E6 betekent ‘eind groep 6’. Oftewel, dat boek is bedoeld voor een kind dat op het niveau zit van groep 6 aan het einde van het leerjaar.

Wat is een B boek?

B-boeken. B-boeken zijn bestemd voor kinderen van 9 tot 13 jaar. Voor scholen betekent dit dat het de boeken zijn voor jaargroep 6, 7 en 8.

Wat voor niveau is een C boek?

C boeken geven dus niet echt een niveau aan, maar het gaat meer over boeken die geschikt zijn voor deze leeftijdscategorie en de levensfase waarin de kinderen zitten. C boeken gaan bijvoorbeeld over het leven in de brugklas, kinderen die voor het eerst drugs gebruiken of over een eerste liefde.

Wat is het verschil tussen C en D boeken?

D boeken zijn boeken voor kinderen van 15 jaar en ouder. In “Wat zijn C boeken?” lees je meer over deze indeling. Deze indeling heeft niet zozeer te maken met het niveau van de boeken. De indeling is meer bedoeld om boeken in te delen in verschillende leeftijdscategorieën.

Wat zijn AB en C boeken?

AB : BoekStartboekjes voor de allerjongste tot 2 jaar. AP: Prentenboeken tot 4 jaar. AK: Prentenboeken vanaf 4 jaar. E: Eerste leesboekjes voor beginnende lezers. A: Tot 9 jaar. B: Van 9 tot 12 jaar. C : Voor 12 jaar en ouder. D: Voor 15 jaar en ouder.