Welke breuken zijn gelijk aan elkaar?

Welke breuken zijn gelijk aan elkaar?

Gelijknamige breuken zijn breuken met een gelijke noemer. Zoals je ziet bestaan gelijknamige breuken uit delen die even groot zijn. Je kunt ze daarom gemakkelijk bij elkaar optellen of van elkaar aftrekken. Je hoeft bij een som met gelijknamige breuken alleen maar de tellers bij elkaar op te tellen.

Wat is een breuk som?

4 – Optellen met breuken 1 1/3 + 4 1/3 =…. In deze som tel je eerst de helen bij elkaar op. Daarna tel je de tellers bij elkaar op. De noemers zijn hier hetzelfde en blijven hetzelfde.

Wat is AutoSom?

Als u een kolom of rij met getallen wilt optellen, kunt u de berekening door Excel laten uitvoeren. Selecteer een cel onder of naast de getallen die u wilt optellen, klik op AutoSom op het tabblad Start en druk vervolgens op Enter.

Wat is een overeenkomstige breuk?

Als twee breuken dezelfde noemer hebben noemt men dat gelijknamige breuken. Gelijknamige breuken zijn eenvoudig te sommeren door de tellers bij elkaar op te tellen. Als breuken niet gelijknamig zijn kunnen ze gelijknamig worden gemaakt.

Wat is de teller en de noemer?

De teller is het getal dat boven de deelstreep staat. De noemer geeft het aantal delen aan waarin de hele is verdeeld. De noemer is het getal onder de deelstreep.

Hoe haal je een breuk weg?

Breuken met verschillende noemers weg te werken zou je moeten vermenigvuldigen met 5. Om beide breuken weg te werken kun je in dit geval de 2 getallen waarmee je zou vermenigvuldigen met elkaar vermenigvuldigen, 2 · 5 = 10. Als je nu de hele vergelijking met 10 vermenigvuldigt, werk je beide breuken in één keer weg.

Wat is het verschil tussen herleiden en oplossen?

Bij oplossen ben je altijd op zoek naar hoe groot een x moet zijn. Oplossen betekent eigenlijk: “Ra, ra wat is x?” Bij herleiden ben je bezig een formule te veranderen in een andere (meestal eenvoudigere) formule.

Hoe moet je formules vereenvoudigen?

Hoe kunnen termen worden vereenvoudigd? Je kunt bijvoorbeeld alle voorkomende getallen bij elkaar zetten. Je kunt ook dingen samenvoegen die tot dezelfde variabele behoren, b.v. Als er verschillende variabelen voorkomen, is vereenvoudigen over het algemeen niet mogelijk.

Hoe gebruik je SOM als?

Als u wilt, kunt u criteria toepassen op het ene bereik en de overeenkomende waarden in een ander bereik optellen. Met de formule =SOM. ALS(B2:B5; “John”; C2:C5) telt u alleen de waarden in het bereik C2:C5 op wanneer de overeenkomende cellen in het bereik B2:B5 gelijk zijn aan “John”. Zie SOMMEN.

Hoe doe je cumulatief in Excel?

Voer eerst de grafiek in op basis van uw gegevens, zie screenshot: Klik vervolgens om het diagram te selecteren en klik vervolgens op Kutools > Grafieken > Hulpmiddelen voor grafieken > Voeg cumulatieve som toe aan diagram, zie screenshot: