Welke getallen kun je delen door 4?

Welke getallen kun je delen door 4?

Een getal is deelbaar door 4 als en slechts als het getal voorgesteld door de laatste twee cijfers deelbaar is door 4. Vb. 350 is niet deelbaar door 4 want 50 is niet deelbaar door 4.

Hoe werkt Ik raad je getal?

Vraag hem het gekozen getal te vermenigvuldigen met 2. Kies zelf een even getal . Vraag hem het nieuwe getal door 2 te delen. Vraag hem het oorspronkelijke getal af te trekken van deze vergelijking. ‘ Raad ‘ het getal .

Welke getallen zijn deelbaar door 0?

Delen door nul is bij het gewone rekenen niet toegestaan als rekenkundige bewerking. Het gaat om een deling waarbij de deler het getal nul is. Bij het gewone rekenen kan geen zinnige betekenis gegeven worden aan het resultaat van een deling door nul.

Wat is een veelvoud van 4?

De veelvouden van 4 zijn: 4, 8, 12, 16, 20, 24, …

Is 23 een priemgetal?

Er zijn 25 priemgetallen onder de 100: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97.

Wat zijn de delers van 5?

De delers van 5 zijn: 1 en 5 Het getal 6 Is 6 deelbaar door 1?

Hoe kun je zien of een getal deelbaar is door 6?

Een getal is deelbaar door 6 als het zowel door 2 als door 3 deelbaar is. Een getal is deelbaar door 2 als het een even getal is. Een getal is deelbaar door 3 als de som van de cijfers deelbaar is door 3.

Is 7 deelbaar door 35?

24 : 7 → 21 rest 3. 35 : 7 → 35 rest 0 6 : 7 → gaat niet. Het getal is niet deelbaar door 7.

Is nul een veelvoud van 3?

De getallen in deze rij noemen we veelvouden van 3. Ofwel: het zijn de getallen die deelbaar zijn door 3. Let op: 0 is ook een veelvoud van 3.

Wat zijn delers van 40?

Jan Hogendijk, hoogleraar Geschiedenis van de wiskunde: “Het getal 40 speelt in de wiskunde geen speciale rol. Getallen die wél bijzonder zijn, zijn bijvoorbeeld priemgetallen, alleen deelbaar door 1 en zichzelf. 41 is wiskundig gesproken dus meer bijzonder dan 40. 40 is deelbaar door 2, 4, 5, 8, 10 en 20.