Welke kinderrechten zijn er in Nederland?

Welke kinderrechten zijn er in Nederland?

Kinderrechten gaan over onderwerpen als onderwijs, gezondheid en de rol van familie en ouders. Ze gaan over vrijheid van geloof en vrijheid van meningsuiting. Ze gaan ook over het recht op een naam en een nationaliteit. Over een dak boven je hoofd en spelen.

Hoeveel kinderrechten zijn er in Nederland?

In dit VN-Kinderrechtenverdrag staan 54 artikelen met afspraken over de rechten van kinderen en jongeren tot achttien jaar. Bijna alle landen in de wereld zijn partij bij het VN-Kinderrechtenverdrag, ook Nederland.

Wat zijn de belangrijkste kinderrechten?

te zeggen wat het denkt of voelt (recht op een eigen mening) een eigen geloof te belijden (recht op een eigen geloof) te spelen en niet te werken (recht op spel en ontspanning, recht op bescherming tegen kinderarbeid) genoeg en gezond te eten (recht op voedsel) onderwijs te volgen (recht op onderwijs)

Wat zijn je rechten als je 12 bent?

Je mag ’s nachts werken. Je kunt trouwen zonder toestemming van je ouders. Je kunt zelf een uitkering aanvragen als je daar recht op hebt. Je mag jouw zetel innemen als je verkozen bent voor de gemeenteraad, Provinciale Staten, Eerste of Tweede Kamer.

Welke rechten heb je als kind?

Elk kind heeft het recht op leven. De overheid moet ervoor zorgen dat je kunt (over)leven, en dat je je kunt ontwikkelen. Op het moment dat je wordt geboren, heb je recht op een voor- en achternaam en nationaliteit. Deze moeten worden vastgelegd door de gemeente waar je geboren bent.

Heeft een kind recht op privacy?

Niemand mag zich zomaar bemoeien met het privéleven en gezinsleven van kinderen. Niemand mag ongevraagd in de woning van een kind komen. Niemand mag ongevraagd brieven, sms’jes of e-mails bekijken die een kind schrijft of krijgt.

Wie heeft de kinderrechten bedacht?

De Volkenbond, voorloper van de Verenigde Naties, schreef in 1924 in Genève het eerste officiële kinderrechtendocument: de Verklaring van de Rechten van het Kind. Deze verklaring benoemde onder meer het recht op voedsel en gezondheidszorg en het recht op bescherming tegen uitbuiting.

Waar zijn kinderrechten van toepassing?

Het kinderrechtenverdrag is van toepassing op alle kinderen onder de 18 jaar en bevat 54 artikelen met alle burgerlijke, sociale, politieke, economische en culturele rechten van het kind. 196 landen hebben intussen het Kinderrechtenverdrag ondertekend en geratificeerd.

Welke organisaties zetten zich in voor kinderen?

Het Kinderrechtencollectief is in 1995 opgericht en bestaat uit verschillende kinderrechtenorganisaties. Dit zijn Defence for Children, de Nederlandse Jeugd Raad, Stichting Kinderpostzegels Nederland, UNICEF Nederland, Terre des Hommes en Save the Children.

Wat zijn participatie rechten?

Participatierechten: Het recht van het kind om gehoord te worden bij het nemen van beslissingen die zijn of haar leven beïnvloeden en deelname aan sociale activiteiten.