Welke literaire genres zijn er?

Welke literaire genres zijn er?

Binnen de literatuur worden gewoonlijk de volgende drie genres onderscheiden: proza, poëzie en drama. Proza is al het geschreven werk dat geen poëzie, drama of lied is. Artikelen (zoals dit), autobiografieën, biografieën, romans en essays behoren tot het genre proza.

Wat betekent literaire?

literair – bijvoeglijk naamwoord uitspraak: li-te-rair 1. wat te maken heeft met verhalen, gedichten enz. ♢ het gedicht stond in een literair tijdschrift 1.

Wat is een literair verhaal?

Over het algemeen worden boeken bestempeld tot literatuur wanneer de verhalen origineel en kwalitatief bevonden worden. Dit komt onder andere door de personages die, in tegenstelling tot de lectuur, niet oppervlakkig zijn. Ze maken een verandering door gedurende het verhaal.

Wat zijn de kenmerken van literatuur?

Literatuur heeft inhoudelijk meer diepgang, is in een betere stijl geschreven, heeft een goede bouw, geen voorspelbare personages en geen vaste rolpatronen. Lectuur is altijd hetzelfde geschreven volgens dezelfde opzet, de lezer weet wat hij kan verwachten.

Wat bedoelen ze met genre?

Een genre [ʒɑ̃ʁ] (uitspraak: “zjanre” of “zjãre”) is een stroming of categorie in de kunsten of amusementswereld waarin werken ingedeeld worden naar overeenkomstige eigenheid, zoals stijl of inhoud.

Wat is een ander woord voor genre?

stijl (zn) : genre, schrijfstijl, schrijftrant, schrijfwijze, taalgebruik, trant, verhaaltrant, verteltrant, woordkeus. soort (zn) : aard, categorie, genre, merk, orde, slag, soortement, specie, type.

Wat maakt een tekst literaire?

Literatuur zijn teksten waarvan men vindt dat ze meer waarde hebben dan ‘gewone’ teksten. Het gaat dus om bijzonder knappe gedichten, verhalen, toneelstukken of andere teksten die als kunstwerken beschouwd worden. Reisgidsen, kookboeken en knutselboeken zijn dus geen literatuur.

Wat is het verschil tussen een roman en literatuur?

Een roman bestaat in principe uit handelingen, en die worden verricht door mensen. In lectuur staan die handelingen centraal en zijn de personen slechts middelen om de handelingen te verrichten. In literatuur is het precies andersom: de handelingen dienen om te laten zien hoe de mensen zijn.

Wie bepaalt of een boek literatuur is?

Bekende en veel bestudeerde instituties zijn de literaire kritiek, de bibliotheek, de boekhandel en de uitgeverij. Ook het literatuuronderwijs geldt als een institutie die mede bepaalt wat als literatuur beschouwd wordt en wat niet.

Wat is een ander woord voor literatuur?

literatuur (zn) : letteren, letterkunde, litteratuur.