Welke luistervaardigheden zijn er?

Welke luistervaardigheden zijn er?

Er zijn vijf soorten selectieve luistervaardigheden: vragen stellen, het parafraseren van inhoud, het reflecteren van gevoel, concretiseren en samenvatten.

Wat zijn belangrijke luistervaardigheden?

Actief luisteren is niet alleen horen wat de ander zegt, maar ook proberen te begrijpen wat de ander zegt. Bovendien stellen luistervaardigheden je in staat de ander te laten weten dat je luistert, de ander zijn verhaal te laten vertellen, en, wanneer dat nodig is, te laten verduidelijken.

Waarom zijn luistervaardigheden belangrijk?

Door goed te luisteren creëer je de mogelijkheid voor de ander om zichzelf beter te horen; goed luisteren zorgt voor geruststelling en comfort. Door te luisteren laat je merken dat je de ander opmerkt, waardoor die zichzelf beter kan zien en accepteren.

Waarom is een luisterend oor belangrijk?

Het is even belangrijk, of misschien nog wel belangrijker dan praten. Door te luisteren ontstaat er namelijk begrip tussen jou en je gesprekspartner. Je begrijpt beter hoe iemand anders denkt en komt zo dichter tot elkaar. Ook zorgt luisteren ervoor dat je gesprekspartner zich gewaardeerd en gehoord voelt.

Hoe oefen je luistervaardigheid?

Concentreer je. Leer hoe je meerkeuzevragen beantwoordt. Let op tijdens het introductie-gedeelte. Bekijk eerst de vraag en de antwoordopties. Luister het hele fragment af. Maak eventueel korte aantekeningen tijdens het luisteren. Herhaal wat er gezegd wordt in je hoofd.

Hoe luister je zonder te oordelen?

Luister zonder oordeel: Concentreer je op de inhoud van wat A zegt en observeer hoe hij het vertelt; gebaren, mimiek, stem, etc. Observeer om het straks terug te kunnen geven.”

Wat is passief luisteren?

Passief luisteren is: Aanhoren wat de ander tegen u zegt, zonder dat u zich daadwerkelijk inspant om te begrijpen welke ‘boodschap’ er misschien verborgen zit achter de woorden van degene met wie u contact hebt. U bent eigenlijk meer bezig met wat u zelf te zeggen hebt.

Wat zijn Zendervaardigheden?

Zendervaardigheden; ook wel assertieve vaardigheden. De vaardigheid om de in het gesprek of in de relatie opduikende onduidelijkheden of misverstanden tijdig te onderkennen, het belang ervan te beseffen en deze onduidelijkheden of misverstanden in het gesprek aan de orde te stellen.

Hoe merk je dat iemand naar je luistert?

Actief luisteren bestaat uit: iemand je volle aandacht geven, belangstelling tonen, iemand de ruimte geven zijn verhaal te doen, laten merken dat je aandachtig bent met een samenvatting, vragen stellen, doorvragen en feedback geven. Het lijkt vanzelfsprekend, maar ben jij een goede luisteraar?

Is luisteren Een competentie?

De competentie: Luisteren houdt in dat je goed en actief kunt luisteren en dat dit prioriteit heeft op het moment dat je dingen bereikt wilt krijgen in een gesprek. De juiste concentratie is hierbij van belang, want je moet ook de juiste vragen kunnen stellen om meer informatie te verkrijgen.