Welke missionaris werd op 5 juni 754 vermoord in Dokkum?

Welke missionaris werd op 5 juni 754 vermoord in Dokkum?

Sint Bonifatius (ca. 672-754/755) is de belangrijkste Angelsaksische missionaris en kerkorganisator van de vroege middeleeuwen. Verwijzend naar zijn belangrijkste missiegebieden wordt hij ook wel de ‘apostel van Duitsland en Friesland’ genoemd. Zijn feestdag is 5 juni.

Wat gebeurde er in 754?

Moord in Dokkum Dat niet alle Friezen veel respect voor de bisschop hadden, bleek op 5 juni 754. Onderweg naar een doopfeest werd de aartsbisschop die dag bij Dokkum overvallen en vermoord door Friezen.

Welke plaats is Bonifatius vermoord?

Hij werd op 5 juni 754 nabij Dokkum vermoord en meteen heilig verklaard.

Wat was de naam van de Ierse monnik die probeerde de Friezen te bekeren maar bij Dokkum werd vermoord?

Dokkum Bonifatius is al oud wanneer hij een nieuwe poging doet om de Friezen te bekeren. In 754 trekt hij met een groep volgelingen naar het noorden. In de buurt van Dokkum richt hij een tentenkamp op. Daar overvallen heidense Friezen Bonifatius in zijn slaap.

Hoe God naar Friesland kwam?

Dit boek beschrijft chronologisch, aan de hand van het optreden van negentien missionarissen, hoe het pas na veel oorlogsgeweld en een moeizame, eeuwenlange bekeringsarbeid gelukte om van de Friezen een volk te maken dat men als gekerstend mocht beschouwen.

Wat betekent missionaris?

Een missionaris is een geestelijke die naar andere volkeren trekt om die tot zijn godsdienst te bekeren (oude vorm) of om zich in te werken als gelovige in de plaatselijke cultuur en dit op een dienstbare wijze (moderne vorm). Missionaire religies zijn onder meer het christendom en de islam.

Wie bekeerde de Friezen?

Franken en Friezen In 690 komt de Engelse Willibrord aan in de Lage Landen. Deze monnik en missionaris uit Northumbrië is met twaalf gezellen de Noordzee overgestoken om het christendom te verspreiden in het land van de Friezen. Zijn eigen land is al eerder gekerstend.

Wat voor geloof hadden de Friezen?

De kerstening van de Friezen is het proces waarbij de Friezen hun oude heidense religie (vooral de Germaanse mythologie) opgaven voor het geloof in het christendom. Deze kerstening nam een aanvang in de tweede helft van de 7e eeuw en duurde voort tot het begin van 11e eeuw, ruim drie eeuwen.

Wie heeft het christendom naar Nederland gebracht?

Willibrord was in de 14e eeuw dé verspreider van het christelijk geloof in Nederland. In die tijd werden er hier allerlei goden aangehangen. Willibrord besloot de andersdenkenden te bekeren. Sindsdien kennen wij het christendom in Nederland en vieren we christelijke feestdagen als Kerstmis en Pasen.

Waarom kwam Bonifatius naar Nederland?

Veel Germanen lieten zich dopen. Maar anderen bleven zich verzetten. Ze geloofden niet in die God waarover Bonifatius sprak. In 754 trok de toen al oude Bonifatius naar de Friese stad Dokkum om daar nog eens te proberen de Friezen te dopen.