Welke rangtelwoorden zijn er?

Welke rangtelwoorden zijn er?

Bepaalde rangtelwoorden worden gevormd door -de of -ste aan een bepaald hoofdtelwoord toe te voegen: achtste, tiende, twintigste. Bij één hoort het rangtelwoord eerste, bij drie hoort derde. Onbepaalde rangtelwoorden zijn woorden als laatste, middelste, hoeveelste en zoveelste.

Hoe vind je het rangtelwoord?

Rangtelwoorden worden gevormd door toevoeging van het achtervoegsel -de/-ste aan het overeenkomstige hoofdtelwoord: tweede, vierde, zesde, negende enzovoort. Met de hoofdtelwoorden een en drie corresponderen de rangtelwoorden eerste en derde.

Hoe schrijf je rangtelwoorden?

Rangtelwoorden in woorden worden op dezelfde manier geschreven. Een rangtelwoord dat we met een cijfer schrijven, gevolgd door e of door ste/de, krijgt geen apostrof. De teller en de noemer van een breuk schrijven we los, behalve als die deel uitmaakt van een meerledige samenstelling.

Is alle een rangtelwoord?

Bepaalde telwoorden noemen een precies aantal of (rang)nummer; onbepaalde telwoorden noemen een niet nader gespecificeerd aantal of (rang)nummer. Tot de onbepaalde hoofdtelwoorden rekent men onder meer alle, enige, sommige (deze worden ook wel onbepaalde voornaamwoorden genoemd), veel en weinig.

Is eerst een rangtelwoord?

Een rangtelwoord (ook: ordinale, mv: ordinalia) is een woord (telwoord) dat een rangvolgorde in een rij weergeeft. Voorbeeld: Eerste, tweede, derde, enz. Een rangtelwoord wordt gevormd door -de of -ste achter een hoofdtelwoord te plakken.

Is het 20e of 20ste?

De eenentwintigste eeuw In eeuwaanduidingen heeft voluit schrijven van het rangtelwoord licht de voorkeur. Zestiende eeuw, negentiende eeuw, twintigste eeuw en eenentwintigste eeuw zijn het gebruikelijkst in een gewone tekst. Maar ook 16e/16de, 19e/19de, 20e/20ste en 21e/21ste eeuw komen geregeld voor en zijn goed.

Wat is het verschil tussen een hoofdtelwoord en een rangtelwoord?

Een hoofdtelwoord geeft een aantal of een nummer weer. Voorbeelden: een, twee, drie, vier; Een rangtelwoord geeft de rangvolgorde in een rij weer. Voorbeelden: eerste, tweede, derde, vierde.

Hoe schrijf je 3e?

Rangtelwoorden voluit geschreven Rangtelwoorden geven een bepaalde volgorde aan (eerste, tweede) en schrijf je altijd zonder spatie. Ook als de woorden wat langer worden. Kijk maar eens naar de volgende voorbeelden: derde (3e,3de)

Is het 40e of 40ste?

Rangtelwoord. Hij viert morgen zijn 40ste verjaardag.

Hoe schrijf je 22ste?

Rangtelwoord. Hij viert morgen zijn 22ste verjaardag.