Welke sommen in groep 3?

Welke sommen in groep 3?

Rekensommen groep 3 bestaan uit optellen en aftrekken met getallen tot en met twintig. Dat mogen kinderen nog even doen met hun vingers, maar ze kunnen er ook een rekenrek bij gebruiken. Daarna gaan ze sommen uit hun hoofd maken.

Waarom een rekenrek?

Het is handig om sommen op een rekenrek te maken zodat je kunt zien hoeveel je erbij doet en hoeveel dat bij elkaar is. Als je dit goed kunt, kun je ook sommen in je hoofd uitrekenen. De leerlingen oefenen met tellen van hoeveelheden t/m 10. Ze tellen alle voorwerpen die je op de plaat ziet en noteren de aantallen.

Hoe werkt een Chinees telraam?

Een getal wordt weergegeven door een aantal kralen in een kolom tegen de middenbalk te schuiven. De bovenste kralen tellen hierbij voor vijf; de onderste voor één. Iedere bovenkraal is gelijk aan vijf onderkralen van dezelfde rij. Iedere onderkraal is gelijk aan 10 van de aansluitende rechtse rij.

Welke Rekenstrategieen zijn er?

Rijgen. Splitsen. Compenseren. Analogie. Verwisselen. Omvormen. Aanvullen.

Wat is een kleine som?

Bij het rekenen tussen 10 en 20 (13 + 4 of 17 − 5) wordt naar analogie gerekend: rekenen met de kleine som. Het is eenvoudig om de kinderen de kleine som te laten noteren. Je weet dan meteen hoe ze rekenen. De kleine som is, als het goed is, gememoriseerd.

Hoeveel meer groep 3?

In groep 3 leren de kinderen tellen tot 20 (minimaal). Het gaat hierbij niet om een opgezegd versje, maar om ‘echt’ tellen. Sommige kinderen kunnen wel de getallenrij tot 20 opzeggen, maar begrijpen misschien niet echt goed dat 8 groter is dan 6.

Wat is de 5 structuur?

Het uiteindelijke doel van de vijfstructuur is dat jonge kinderen in één keer het aantal vijf herkennen, zodat ze vervolgens kunnen doortellen vanaf het getal vijf. De vijfstructuur wordt gebruikt bij beginnende rekenaars. Er wordt gekozen voor het getal vijf, omdat dit getal gemakkelijk te herkennen is.

Hoe leer ik kind rekenen?

Heel veel sommen oefenen, zal zeker helpen, maar ook een eenvoudig spel met drie verschillende dobbelstenen (één met honderdtallen, één met tientallen en één met eenheden) kan inzicht ontwikkelen in het positionele stelsel en kinderen ook nog eens uitnodigen na te gaan denken over die getallen op de getallenlijn.

Wat voor rekenkundig middel is een abacus?

Een abacus, ook telraam of rekenrek genoemd, is een mechanisme met kralen die afhankelijk van het type abacus, heen en weer geschoven kunnen worden in horizontale of verticale richting, om sommen en andere wiskundige berekeningen mee uit te voeren. Het is een voorloper van de rekenmachine en de computer.

Hoe werkt een Japans telraam?

Alle kralen representeren dezelfde eenheid Men spreekt van een telraam als de kralen altijd staan voor eenheden. Een telraam heeft horizontale staven. Soms zijn de kralen per 5 of 10 voorzien van dezelfde kleur om zodoende een structuur zichtbaar te maken voor de leerlingen.