Welke sommen in groep 6?

Welke sommen in groep 6?

Optellen en aftrekken. De getallen waarmee kinderen rekenen worden groter. Breuken en decimalen. In groep 6 krijgen kinderen les in breuken: halven, derden, kwarten, vijfden, tienden etc. Vermenigvuldigen en delen. Meetkunde. Verhoudingen. Geschiedenis. Aardrijkskunde. Natuur en techniek.

Hoe reken je Deelsommen uit zonder rekenmachine?

Schrijf de deelsom op tussen schuine strepen. Begin aan de linkerkant. Vraag jezelf bij ieder getal af hoevaak de deler daar in past. Maak gebruik van een hulprijtje als je dit handig vindt. Kies altijd het grootst mogelijke getal, anders klopt je antwoord niet. Deel net zolang, tot je niets (0) meer hebt.

Hoe oud ben je als je in groep 6?

derde klas: 8-9 jaar (groep 5) vierde klas: 9-10 jaar (groep 6) vijfde klas: 10-11 jaar (groep 7) zesde klas: 11-12 jaar (groep 8)

Welke woordsoorten groep 6?

Lidwoorden. Lidwoord trainer. Voorzetsels. Werkwoorden. Bijvoeglijke naamwoorden. Zelfstandige naamwoorden. Voegwoorden. Gemengd.

Waarom kan mijn kind niet delen?

Waarom vinden peuters delen moeilijk? Jonge peuters van ongeveer twee jaar zijn nog erg op zichzelf gericht. Daardoor kan je kindje niet goed op zijn beurt wachten of een ander iets gunnen. Je kleine heeft nog niet helemaal door dat andere kindjes ook gevoelens hebben.

Hoe werken staart delingen?

Schrijf de deelsom op tussen schuine strepen. Begin aan de linkerkant. Maak gebruik van een hulprijtje van de tafel waardoor je deelt. Kies altijd het grootst mogelijke getal, anders klopt je antwoord niet. Deel net zolang, tot je niets (0) meer hebt.

Wat is deelbaar door 9?

Een getal is deelbaar door 9 als en slechts als de som van zijn cijfers deelbaar is door 9. Vb. 288 is deelbaar door 9 want 2 + 8 + 8 = 18 en 18 is deelbaar door 9.

Wat is deelbaar door 3 4 en 5?

Een getal is deelbaar door 3 als de som der cijfers deelbaar is door 3. Een getal is deelbaar door 4 als de laatste twee cijfers nullen zijn of een getal vormen dat deelbaar is door 4. Een getal is deelbaar door 5 als het laatste cijfer gelijk is aan 0 of 5.

Wat is deelbaar door 25?

Een getal is deelbaar door 25 als en slechts als het getal voorgesteld door de laatste twee cijfers deelbaar is door 25. Vb. 350 is deelbaar door 25 want 50 is deelbaar door 25.

Hoe weet je of iets deelbaar is door 7?

7 als het getal, dat verkregen wordt door het laatste cijfer weg te laten en 2 maal af te trekken van het getal gevormd door de overblijvende cijfers, deelbaar is door 7. Zo is b.v. 364 deelbaar door 7, want 36 – 2 × 4 = 28 is deelbaar door 7.