Welke transformaties zijn er?

Welke transformaties zijn er?

Spiegeling is een transformatie . In een vorig hoofdstuk hebben we al gezien wat een spiegeling is. Verschuiving is een transformatie . Niet alleen de spiegeling is een transformatie . Draaiing is een transformatie . Transformatie van punten. Populaire lestrajecten Transformaties .

Wat is transformatief?

Transformatie betekent letterlijk verandering. In spirituele zin heeft transformatie een diepere betekenis. Transformatie betekent hier een fundamentele verandering van denkprocessen of zelf een verandering van bewustzijn. Een vorm van transformatie is bijvoorbeeld mediteren.

Wat zijn transformaties in wiskunde?

transformatie (wiskunde), in de wiskunde is een transformatie een afbeelding van een verzameling op zichzelf. In het bijzonder kent men verschillende functietransformaties, zoals: Fouriertransformatie.

Wat is een Beeldgrafiek wiskunde B?

Een grafiek is een soort plaatje, waarin er informatie wordt gegeven door middel van lijnen of afbeeldingen. In een beeldgrafiek wordt dit gedaan met afbeeldingen.

Waar zit RNA in?

RNA, oftewel ribonucleïnezuur, is een natuurlijk molecuul dat in alle levende wezens voorkomt, ook in het menselijk lichaam. Ons erfelijk materiaal dat we doorgeven van ouder op kind, het DNA, codeert voor de bouwstenen van ons lichaam, de eiwitten.

Waar gebeurt de translatie?

Translatie vindt dus plaats in het cytoplasma, waarbij een ribosoom begint bij het startcodon en het mRNA afleest in de 5′ naar 3′ richting, zodat tRNA’s kunnen binden aan het mRNA via hun complementaire anticodons waardoor ze de juiste aminozuren aandragen, zodat het ribosoom deze aminozuren aan elkaar kan koppelen om …

Waar wordt RNA van gemaakt?

In dat cytoplasma zitten ‘fabriekjes’ (ribosomen) die mRNA omzetten in eiwitten. De ‘fabriekjes’ van de gastheercel worden gebruikt om viruseiwit te maken. Voor alle eiwitten die geproduceerd worden in je lichaam bestaat er een specifieke code in het DNA en worden er specifieke mRNA-moleculen aangemaakt.

Wat is transformatieve coaching?

Transformatieve coaching gaat over verandering van binnenuit. Het helpt méér van jezelf aan te boren en realiseren. Het houdt rekening met de fysieke, mentale, emotionele aspecten van je menszijn, alsook de spirituele; met het bewuste, alsook met het onbewuste; met de materiële alsook de immateriële kant van de zaak.

Wat is transformatief onderwijs?

Leerlingen en studenten veranderen hun perspectief of begrip van zichzelf. Op basis van transformatief leren moeten individuen autonoom kunnen denken om echt te leren. In plaats van de samenleving of cultuur mensen dicteert wat te denken of voelen, moeten mensen eigen betekenissen en interpretaties ontwikkelen.

Wat is het verschil tussen transformatie en transitie?

Bij de transitie gaat het om de verandering van de bestuurlijke structuur en de gevolgen daarvan voor de organisatie van de uitvoering. Bij de transformatie gaat het om een andere manier van werken, om de zorginhoudelijke vernieuwing.