Welke woorden eindigen op Ier?

Welke woorden eindigen op Ier?

ariër ∙ Beier ∙ Flier ∙ heier ∙ keier ∙ klier ∙ knier ∙ kuier ∙ kwier ∙ leier ∙ luier ∙ Maier. meier ∙ muier ∙ Ogier. reier ∙ skiër ∙ slier ∙ snier ∙ spier ∙ stier ∙ Swier. tuier ∙ veier ∙

Wat eindigt op teit?

acuïteit ∙ aseïteit ∙ boniteit ∙ caviteit ∙ comiteit ∙ entiteit ∙ equiteit ∙ noviteit ∙ nuditeit ∙ pariteit ∙ planteit ∙ puriteit. rariteit ∙ ruditeit ∙ saniteit. toxiteit.

Wat rijmt er op ies?

bob. bop. crop. dop. drop. flop. grop. hob. hop. Hop. job. Jop. klop. knop. kop. krop. lob. mob. mop. nop. NOP. plop. pop. POP.

Hoe schrijf je tween?

tween Nederlands woordenboek – Woorden.org. 1) [neologisme of ex-neologisme] Citaat: “Kinderen tussen 8 en 12 jaar hebben een hippe naam gekregen van de marketingjongens: tweens. Tween is een verkorting van het Engels… 2) [Vergeten woorden] (telw.)

Wat betekent technisch zijn?

technisch – bijvoeglijk naamwoord uitspraak: tech-nies 1. mensen of dingen die met het laten werken van machines en apparaten te maken hebben ♢ door technische moeilijkheden ligt de productie stil 1.

Waar bestaat de techniek uit?

Techniek is het ontwerpen, maken en gebruiken (en als onderdelen daarvan ook: beoordelen, onderhouden en repareren) van producten en processen die bedoeld zijn om aan menselijke en maatschappelijke behoeften tegemoet te komen. Die producten en processen bestaan uit materialen, energie en informatie.

Wat is de definitie van techniek?

techniek – zelfstandig naamwoord uitspraak: tech-niek 1. kennis en hulpmiddelen voor het laten werken van machines en apparaten ♢ de modernste technieken zijn gebruikt voor dit bouwwerk 2. manier waarop je iets maakt of uitvoert…

Hoe schrijf je meervoud?

De meeste zelfstandige naamwoorden schrijf je in het meervoud met -en. Voor de uitgangen s en ’s zijn er duidelijke regels. Als een woord eindigt op -e, -el, -en, -er, -em, -ie of -eau dan schrijf je in het meervoud een s. Als een woord eindigt op -i, -a, -o, -u, -y dan maak je het meervoud met ‘s.

Welk woord eindigt op een E?

Abe. ace ∙ ade ∙ Age. ale ∙ ame. Ane. ape ∙ Ate ∙ ave ∙ axe ∙ aze ∙ bie ∙ boe ∙ bye ∙ cue ∙ die ∙ doe ∙ Dte. ede ∙ Efe. Eke ∙ ele ∙ ene ∙ ere ∙ ete ∙ Eve. exe. Eye. fee ∙ Fie. iae ∙ ice ∙ IgE. IJe. Ike. Ile. Ine. jee ∙ Joe ∙ kee ∙ koe ∙ lee ∙ Lie ∙ Loe. mie ∙ moe ∙ naë ∙ nee ∙ Noë ode ∙ oge ∙ Ole ∙ ome ∙ one ∙ öre ∙ pee ∙ pie ∙ poe.

Welke woorden eindigen op een R?

letters. r . letters. ar ∙ br ∙ Cr. dr. er ∙ Fr. ir. Kr. Lr. mr. or. pr. Sr. ur. vr. Zr. letters. aar ∙ air ∙ Amr. apr. asr ∙ Ayr. bar ∙ Bir ∙ bor. brr ∙ car. cfr. cor. dar ∙ der ∙ dor ∙ dur ∙ eer ∙ EUR ∙ letters. Acar. ader ∙ Afar. Agar. Akar. aker ∙ Alar. Alur. amer ∙ Amir. amor ∙ aver ∙ azer ∙ azor ∙ baar ∙ Baer. Baur. bear ∙ beer ∙ letters.