Welke woorden zijn gebiedende wijs?

Welke woorden zijn gebiedende wijs?

De gebiedende wijs (of: imperatief) is een werkwoordsvorm die wordt gebruikt in zinnen die een gebod of bevel uitdrukken. In dergelijke zinnen ontbreekt het onderwerp en staat de gebiedende wijs altijd op de eerste plaats: (1) Verroer je niet! (2) Blijf er toch ook met je vingers van af!

Is de gebiedende wijs een persoonsvorm?

Als in een zin een bevel of opdracht staat en die zin heeft geen onderwerp, dan staat de zin in de gebiedende wijs. De zin begint met een persoonsvorm die bestaat uit de stam van het werkwoord. Voorbeelden: Leg neer die bal!

Hoe maak je de imperatief?

Er zijn maar drie vormen (of voornaamwoorden voor het onderwerp) in de gebiedende wijs: tu, nous en vous. De vervoegingen volgen doorgaans de regels van de tegenwoordige tijd, zonder een onderwerp te gebruiken. Opmerking: Bij werkwoorden die eindigen op -ER halen we in de tu-vorm de -s op het eind weg.

Hoe werkt de Imperatif?

L’impératif is de gebiedende wijs in het Frans. Je gebruikt de l’impératif wanneer iemand een opdracht, bevel of aanwijzing geeft. Er zijn drie vormen van l’impératif: de tu (jij) vorm, de nous (wij) vorm en de vous (jullie/u) vorm. Je spreekt mensen die je goed kent aan met tu.

Is het Wijsde of wees?

Wijzen was vroeger zwak (wijsde), maar is nu sterk (wees). Tot slot zien we werkwoorden die in een bepaalde periode zowel sterke als zwakke vormen vertonen (bijvoorbeeld waaien-waaide/woei).

Is het meld je of meldt je?

‘ Er komt geen t achter het werkwoord. Meld is een gebiedende wijs. De gebiedende wijs is in het hedendaagse Nederlands gelijk aan de ik-vorm van het werkwoord. Je voegt er dus geen t aan toe.

Wat betekent WW INF?

DE infinitief (INF) Infinitief is een ander woord voor “hele werkwoord”. Zo’n werkwoord eindigt op een –n of –en. lopen, eten, dromen, zijn, gaan, beleven, deleten, updaten, downloaden, lachen, sms-en.

Wat is een voltooid deelwoord wikikids?

Een voltooid deelwoord is de vorm van een werkwoord die de werking als geschied voorstelt, bijv. “gebroken” in “zijn been was gebroken”.

Wat is de persoonsvorm wikikids?

De persoonsvorm is de vorm van het werkwoord die verandert als “persoon” (1ste, 2de, 3de), “getal” (enkelvoud of meervoud), “tijd” (tegenwoordige, verleden of toekomende) of “wijs” (aanvoegende, gebiedende) veranderen.

Is Wees correct Nederlands?

‘Wees maar niet bang! ‘ is de juiste vorm in het Standaardnederlands. Alleen wees is juist als gebiedende wijs van zijn. Het is bijvoorbeeld ook ‘Wees eens stil!