Welke woorden zijn homofonen?

Welke woorden zijn homofonen?

Homofonen zijn woorden die precies hetzelfde klinken maar verschillend gespeld worden en ook een verschillende betekenis hebben. Een aantal voorbeelden: Kou – kauw. Lijden – leiden – Leiden (de stad)

Wat is een polysemie voorbeeld?

Polysemie is vaak het resultaat van metaforische of metonymische betekenisuitbreidingen. Het zonet gegeven voorbeeld van ‘bloem’ of een geval als ‘vos’ (dier/sluw persoon) berust op metafoor; de polysemie van een woord als ‘glas’ (doorschijnend materiaal/drinkbeker) berust op metonymie.

Wat is een synoniem voorbeeld?

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: voorbeeld (zn) : illustratie, monster, proef, proefstuk, prototype, staal, staaltje.

Wat is het verschil tussen homoniem en polysemie?

Bij homonymie klinken dus twee verschillende woorden toevallig hetzelfde. Bij polysemie wordt hetzelfde woord in een andere situatie gebruikt, omdat de betekenis daar ook van toepassing is.

Wat is het verschil tussen een homoniem en een polysemie?

Homonieme woorden worden als afzonderlijke woorden in de woordenboeken opgenomen. Een woord is polyseem als het meer dan één betekenis heeft, maar de verschillende betekenissen wel met elkaar verband houden. Bij polysemie worden de verschillende betekenissen onder één woord in de woordenboeken opgenomen.

Wat is een negatieve connotatie?

Een pejoratief (Lat. peior = “slechter”) is een woord met een negatieve bijbetekenis, een woord dat een ongunstige associatie oproept. Een pejoratief is denigrerend of beledigend en kan verstopt zijn in schijnbaar normaal taalgebruik. Voorbeeld: “die vrouw” in plaats van haar naam noemen.

Wat is het verschil tussen een homoniem en een homofoon?

Het verschil tussen homofonen en homoniemen bestaat slechts daarin, dat homoniemen wél tot dezelfde woordsoort behoren en in het Nederlands meestal ook hetzelfde worden gespeld. Zowel homofonie als homonymie dienen goed te worden onderscheiden van polysemie.

Wat is het tegenovergestelde van ouderwets?

Antoniemen van ouderwets zijn eigentijdsmodern, geavanceerd, hedendaags en modern.

Wat is het tegenovergestelde van mooi?

Een antoniem is een woord met een tegengestelde betekenis. Mooi is bijvoorbeeld een antoniem van lelijk, en slecht een antoniem van goed.

Hoe noem je het als je twee keer hetzelfde zegt?

Bij een tautologie wordt hetzelfde begrip tweemaal genoemd. Vaak gaat het daarbij om twee bijvoeglijke naamwoorden, twee zelfstandige naamwoorden of twee bijwoorden: gratis en voor niets; daarnaast en ook in één zin. Voorbeelden van tautologieën die vaak als fouten worden gezien: Niettemin ben ik toch tevreden.