Wie is de zwarte van de drie koningen?

Wie is de zwarte van de drie koningen?

Melchior is oud en heeft een grijze baard. Caspar is van middelbare leeftijd en Balthasar, de zwarte koning, is nog jong. De koningen staan ook voor alle werelddelen die vroeger bekend waren: Europa, Azië en Afrika. Hun drie cadeaus zijn bijzonder.

Wat zijn de namen van de drie wijzen?

De namen die ze later kregen – Melchior, de koning van Arabië, Caspar, de koning van Tarsis, en Balthasar, de koning van Ethiopië – komen uit een Grieks verhaal, dat er pas rond het jaar 500 bij is gekomen.

Wat zijn de geschenken van de drie koningen?

Toen ze Maria en het kind zagen, vielen ze op hun knieën neer en brachten Jezus hulde. ‘Ze haalden hun schatten tevoorschijn en gaven Hem goud, wierook en mirre als geschenk. ‘ Er is in de Bijbel geen sprake van koningen.

Wie is de vierde koning?

Er leeft volgens een oude legende nog een vierde koning, naast de andere drie beroemde koningen uit het kerstverhaal. Hij heet Coredan. Hij verdwaalt tijdens een lange reis om zich bij zijn vrienden te voegen, de ster van Bethlehem achterna.

Waarom goud, wierook en mirre?

Meer dan cadeaus aan het kindje, moeten de geschenken gezien worden als symbolen: Goud staat voor de koninklijke status van Jezus, wierook voor zijn goddelijkheid en mirre voor zijn menswording.

Wie is de oudste van de drie koningen?

Van magiërs naar koningen In latere eeuwen vertegenwoordigen ze drie leeftijden: 60, 40 en 20 met Melchior als oudste en Balthazar de jongste. Vanaf de 10de eeuw worden ze als koningen afgebeeld.

Wie viert 3 koningen?

Driekoningen, of Drie Wijzen Uit Het Oosten, valt op 6 januari en wordt zowel door protestanten als door katholieken gevierd. Volgens het Bijbelse verhaal kwamen de drie wijzen vanuit het Oosten naar Jeruzalem, omdat ze een ster hadden gezien.

Wie is Balthasar in de Bijbel?

, Bēl-šarra-uṣur, “Bel, bescherm de koning”) was de zoon van Nabonidus en kroonprins van Babylonië. In de periode 553 v. Chr. tot 543 / 542 v.

Waarom kerstboom tot 3 koningen?

Officieel moet de kerstboom uiterlijk op Driekoningen (6 januari) weggehaald worden. Er wordt namelijk beweerd dat het ongeluk brengt om de boom na Driekoningen nog te laten staan.

Hoe heet de zwarte koning?

Waarschijnlijk vanwege die 3 cadeautjes, worden de wijzen uit het Oosten uiteindelijk 3 koningen van all over the world: de jonge Balthasar uit Azië, de oude grijze Melchior uit Europa en de donkere Caspar uit Afrika.