Wie schrijft het verslag van een functioneringsgesprek?

Wie schrijft het verslag van een functioneringsgesprek?

Het is gebruikelijk dat het functioneringsgesprek resulteert in een verslag. De manager schrijft het verslag, waarin hij kort aangeeft wat er besproken is en waarin hij uitvoerig aangeeft wat er is overeengekomen. De medewerker moet zich akkoord verklaren met de inhoud van het verslag.

Hoe maak ik een verslag van een functioneringsgesprek?

In het verslag wordt vastgelegd wat u met uw werknemer heeft besproken tijdens het functioneringsgesprek. Hieronder vallen zaken die het functioneren van uw werknemer kunnen verbeteren, evenals uw arbeidsrelatie. In het functioneringsverslag worden zowel de positieve als minder positieve punten besproken.

Wat moet er in een functioneringsgesprek staan?

Er zijn verschillende regels voor een functioneringsgesprek: Het bespreken van ideeën voor de verbetering van werkprocessen. Zaken en werkzaamheden van maximaal 1 jaar terug worden besproken. Het maken van afspraken over de aankomende periode.

Hoe ziet een gespreksverslag eruit?

De aanleiding van het gesprek en het doel; De besproken onderwerpen, zoals het functioneren en de feedback van de medewerker; De gemaakte afspraken en actiepunten in een plan van aanpak; Een handtekening van beide partijen.

Wat te doen bij een slechte beoordeling?

Na een slechte beoordeling zal de werkgever meestal een mogelijkheid geven om te verbeteren. Er wordt samen met de werknemer een verbeterplan opgesteld om zo tot het gewenste resultaat te komen. Voldoet de werknemer niet aan het verbeterplan, dan zal vaak een ontslagtraject worden ingezet.

Wie mag functioneringsgesprekken inzien?

Alleen personen zoals uw direct-leidinggevende of medewerkers van de afdeling Personeelszaken hebben toegang tot uw personeelsdossier. Maar alleen voor zover dit noodzakelijk is om hun werk goed te kunnen doen. Ook moeten zij voldoen aan de geheimhoudingsplicht uit de Wet bescherming persoonsgegevens BES.

Hoe vind je zelf dat het gaat antwoord?

Verdiep je in de baas. Zet je prestaties op een rij. Vraag door als er kritiek komt. Laat je geen cursussen aanpraten. Wacht niet tot het functioneringsgesprek. Besef dat je belangrijk bent.

Hoe maak je een beoordelingsformulier?

het beoordelingsformulier begint vaak met wat algemene informatie, zoals je naam, functie en datum van beoordeling . daarna volgen tabellen met criteria en je totale beoordeling . onderaan het formulier is ruimte voor een eventuele eigen reactie en zet je je handtekening.

Welke vragen stellen bij een functioneringsgesprek?

Hoe gaat het met je? Wat vind je van je functie en ben je er tevreden over? Hoe is het gegaan sinds het POP-gesprek? ( Hoe staat het met de afspraken die we de vorige keer hebben gemaakt? Hoe ervaar je de samenwerking met mij als leidinggevende?

Hoe lang duurt een functioneringsgesprek?

Reserveer ruim een uur voor het gesprek, niet veel langer. Een functioneringsgesprek dat langer dan 1,5 uur duurt is eigenlijk te lang. Laat het gesprek nooit langer dan 2 uur duren, dat roept alleen maar vermoeidheid en onbewuste irritatie op. Plan indien nodig een vervolggesprek.